informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Sardínie

poznávací zájezdy
ITÁLIE


 


více pobytově poznávacích zájezdů:

viz kompletní nabídka >>>

více poznávacích zájezdů do Itálie:

viz přehled >>

prohlédněte si fotogalerii Sardínie

fotogalerie >>>

PROGRAM :
1.den – ODJEZD Z ČR
odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2.den – LIVORNO - SARDÍNIE
ráno příjezd do Itálie do přístavu Livorno, trajekt na Sardínii, večer ubytování, nocleh
3.den – POBYT U MOŘE
volný den u moře na Sardínii, koupání, nocleh
4.den – NORA – CAGLIARI – ÚDOLÍ NURAGŮ
výlet za krásami jižní části ostrova Sardínie - návštěva archeologického komplexu Nora, založeného v 9.století před n.l. Féničany a za období Římanů sídlo římského místodržitele. Rozpad římského impéria a vpád Vandalů v 5.století n.l. způsobily rychlý úpadek a zánik města. Do dnešní doby se nám dochovaly pozůstatky a ruiny divadla, lázní, chrámů a římských vil, stejně jako římské mozaiky a dlážděné cesty. Hlavní město ostrova Cagliari je současně i největším přístavem na Sardínii. Navštívíme nejrušnější ulici Via Roma, náměstí Matteotti s honosnou budovou radnice, odkud je vstup do starého centra města s paláci bývalých místodržících, katedrálou S.Maria, universitou a s vyhlídkovou terasou na město i přístav. Cestou zpět na sever Sardínie zastávka k prohlídce údolí nuraghů, návrat na nocleh
5.den – POBYT U MOŘE
volný den u moře na Sardínii, koupání, nocleh
6.den – SASSARI – ALGHERO – NEPTUNOVA JESKYNĚ –  PALMAVERA
výlet za krásami severní části Sardínie - cesta podél zálivu Asinara do centra severní části ostrova - Sassari s nejkrásnější barokní katedrálou Sardínie, přejezd vnitrozemím do nejmalebnějšího městečka Sardínie španělského původu - Alghero, nazývaného také Barcelonetta. Ve městě dodnes vládne španělský, resp. katalánský duch, i keramické tabulky s názvy ulic jsou psány dvojjazyčně, většina obyvatel dodnes mluví katalánštinou. Historické jádro se zbytky středověkého opevnění a věžemi lemuje pobřežní promenáda Magellano s luxusními bary, restauracemi a obchody. Již z promenády lze dohlédnout ke kouzelnému mysu Capo Caccia, ve kterém se nachází romantická Neptunova jeskyně, přístupná z moře. Dostaneme se do ní lodí z přístavu Alghero, nebo sestoupením po 656 schodech vytesaných do skalního masivu z mysu Caccia. Při cestě zpět z Capo Caccia zastavíme k prohlídce areálu nuraghského sídliště
Palmavera ze 13.století před n.l. Pozůstatky kyklopských staveb tajemné civilizace stojí určitě za shlédnutí. Návrat na ubytování ve večerních hodinách, nocleh
7.den – POBYT U MOŘE
volný den u moře, koupání, nocleh
8.den – POBYT U MOŘE
volný den u moře, koupání, nocleh
9.den – ST.TRINITÁ DI SACCARGIA –  OLBIA –  PORTO CERVO –  PALAU – CAPO D´ORSO
ráno uvolnění apartmánů, odjezd přes vnitrozemí Sardínie - zastávka u románské baziliky St. Trinitá di Saccargia postavené z kvádrů černého čediče a bílého vápence, pokračování do přístavu Olbia, návštěva místní katedrály, přejezd do malebných lázní Smaragdového pobřeží - Porto Cervo, odpoledne při cestě do Palau výjezd na krásnou vyhlídku Capo d´Orso, později odpoledne volno v Palau u moře, večerní trajekt ze Sardínie na pevninu
10.den – PŘÍJEZD DO ČR
ráno připlutí ze Sardínie do Livorna, pokračování v cestě přes Itálii do Rakouska a ČR, příjezd v nočních hodinách

Číslo zájezdu termín cena za osobu
apart.obs.3-4 os.
cena za osobu
apart.obs.2 os.
99-0106 1.6.-10.6.2018 12 950 13 950objednat
kajuta 4lůžk./ za os. 1000
komplexní pojištění 300

Cena zahrnuje:  dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, 7x ubytování v apartmánech s možnosti vaření, trajekty na Sardínii, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: povlečení, závěrečný úklid  ( cca 20 € za os.), vstupné, místní pobytovou taxu


Fakultativní příplatky
: kajuta 4lůžková (při zpátečním nočním trajektu)   1 000 Kč /os
                                       komplexní pojištění                                                   300 Kč

 

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                 400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                                    350 Kč


Odznak_Ubytovani na jednom miste
Sardinie - Alghero přístav
Sardinie - pobřeží
Sardinie - Capo Caccia
Sardínie - pláže u Stintina
Sardinie - komplex nuraghů
Sardinie - Stintino
Sardinie - St.Trinita di Saccargia


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto