informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Řecko - za památkami antiky

poznávací zájezdy
ŘECKO


 


více poznávacích zájezdů do Řecka:

viz kompletní přehled >>>

podívejte se na fotogalerii Řecka

fotogalerie >>>

Program:  

1.den – ODJEZD Z ČR
odjezd v ranních hodinách z nástupních míst do Řecka
2.den –  PŘÍJEZD DO ŘECKA
příjezd do Řecka, cesta podél pohoří bájného Olympu na ubytování u Egejského moře, volno, nocleh
3.den – POBYT U MOŘE
4.den – KLÁŠTERY METEORA

polodenní výlet na skalní kláštery Meteora, vystavěné na vrcholcích bizarních skal. Z původního komplexu 24 kláštěrů se zachovalo 6 činných, které budeme mít možnost vidět a do 2 kláštěrů se i podívat. Navštívíme také dílnu s ukázkou ruční výroby ikon. Návrat později odpoledne, volno u moře, koupání, nocleh
5.den – POBYT U MOŘE
6.den – POHOŘÍ PARNASOS –  DELFY –   PELOPONÉS –  KORINTH

ráno odjezd za nejslavnějšími památkami Řecka - pohořím Parnasos do Delf, návštěva slavné věštírny antického Řecka, kam v dávných dobách přicházely zástupy poutníků za věštkyní Pýthií. Prohlédneme si pozůstatky Apollonova chrámu, divadlo, pokladnici Athénských, stadion, muzeum se slavným delfským vozatajem.  Pokračování v cestě podél Korintského zálivu na poloostrov Peloponés přes most z roku 2004, dlouhý 2250m. Zastavíme se u antického Korinthu - dnes už jen pozůstatků tohoto kdysi bohatého obchodního centra starého Řecka pod horou Akrokorinth, k večeru odjedeme na ubytování v letovisku u moře Tolo, nocleh
7.den – EPIDAURUS –  MYKÉNY – NAUPLIO –  PALAMIDY
celodenní výlet do nejslavnějších antických památek Řecka v kraji Argolida, zejména z období mykénské kultury. Navšítívíme Epidaurus zasvěcený bohu lékařství Asklepiovi s nejlépe zachovalým starořeckým divadlem až pro 14 tisíc diváků s dokonalou akustikou, Mykény s vykopávkami H.Schliemanna s pozůstatky hradu krále Agamemnona, slavného hrdiny trojské války. Uvidíme Lví bránu, Atreovu pokladnici, kopulovité hrobky a kopii zlaté posmrtné masky krále Agamemnona. Na závěr navštívíme 1.hlavní město novodobého Řecka - Nauplio, které nás okouzlí svou romantickou polohou pod vrcholem Akronauplio. Vyjedeme na vrchol Palamidy s mohutným benátským opevněním ve výšce 216m n.m s výhledem na Nauplio a moře. Návrat do Tola, volno u moře, nocleh
8.den – KORINTSKÝ PRŮPLAV – ATHÉNY – THERMOPYLY
ráno odjezd přes Korintský průplav (prohlídka 6 300m dlouhého kanálu spojujícího Korintský a Saronický záliv) do hlavního města Řecka - Athén. Prohlídka Akropolis s chrámem ochránkyně města bohyně Athény a památek řecké metropole – Panathenajský stadion, čtvrť Plaka, řecká agora, římská agora, chrám Dia Olympského, náměstí Syndagma a střídání stráží u budovy Parlamentu. Odpoledne odjezd z Athén, cestou zastávka u památníku spartského krále Leonidase, hrdiny bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování v letovisku u Egejského moře ve večerních hodinách, nocleh
9 - 10.den – POBYT U MOŘE
11. ODJEZD Z ŘECKA DO ČR
volno u moře, uvolnění pokojů, odjezd non-stop z Řecka do ČR

12. den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách
Pořadí výletů může být změněno!

 


Číslo zájezdu termín cena za osobu
2lůžk. studia
cena za osobu
3lůžk.studia
GR 9-0509 5.9. - 16.9.2018 9 950 9 450objednat
6 x večeře 360
komplexní pojištění 360

Ceny zahrnují:  9 x nocleh v garsoniérách s možností vlastního vaření, povlečení, závěrečný úklid, dopravu autobusem s klimatizací, WC, videem, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Fakultativní příplatky : 
6 x večeře v místě pobytu   1 800 Kč

                                        komplexní pojištění                360 Kč
                                         


Nástupní místa
TRASA
: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, (Zlín, Kroměříž), Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín         400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                           350 Kč


Odznak_Ubytovani na jednom miste
Řecko - Parthenon
Řecká dovolená
Korintský most s lodí
Delfi - pokladnice Athéňanů
Epidauros - divadlo
Nauplio - ulička


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto