informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Okruh Dánským královstvím

poznávací zájezdy
SKANDINÁVIE


 


další zájezdy do Skandinávie

viz kompletní nabídka >>>

PROGRAM :

1.den – ODJEZD Z ?R - KIEL
odjezd v brzkých ranních hodinách p?es N?mecko do p?ístavního m?sta Kiel, krátká prohlídka st?ediska spolkové zem? Šlesvicko-Holštýnsko, známého svými jachta?skými sout?žemi a coby rodišt? fyzika Maxe Plancka: námo?ní p?ístav, zámek p?ebudovaný ruskou carevnou Kate?inou Velikou, opera, kostel sv. Mikuláše, radni?ní v?ž se zvonkohrou postavená podle kampanily sv. Marka v Benátkách, p?ší a nákupní korza Holstestrasse a Dänische Strasse, ubytování, nocleh
2.den – JUTSKÝ POLOOSTROV – JELLING – EGESKOV - ODENSE 
snídan?, odjezd na Jutský poloostrov do Dánska, návšt?va dánského královského m?ste?ka Jelling – jednoho z nejvýznamn?jších archeologických naleziš? v Dánsku, u místního kostela se dochovaly runové kameny z 10.století, zapsané spole?n? se dv?ma velkými mohylami na seznam UNESCO. Poté zastávka u Egeskov – zahradami obklopený a jeden z nejlépe dochovaných renesan?ních vodních zámk? severní Evropy, následuje m?sto Odense – správní st?edisko ostrova Fyn, rodišt? spisovatele Hanse Christiana Andersena - jeho rodný d?m, katedrála sv. Knuta, m?stská radnice inspirovaná toskánskou Sienou, zámek p?estav?ný ze starého špitálu, ubytování, nocleh
3.den – OSTROV SJAELLAND – ROSKILDE – FREDERIKSBORG  – KRONBORG
snídan?, odjezd p?es nejvyšší dánský most p?es Velký Belt na ostrov Sjaelland a návšt?va m?sta Roskilde, bývalého sídelního m?sta dánských král?, ležícího na konci Roskildského fjordu - muzeum vikingských lodí, katedrála sv. Lukáše – poh?ební místo dánských král? zapsané na seznam UNESCO, odpoledne královský zámecký komplex Frederiksborg, vybudovaný králem Frederikem II. na t?ech ostr?vcích. Poté navštívíme opevn?ný renesan?ní zámek Kronborg, proslavený jako Elsinor Shakespearovým dramatem Hamlet (UNESCO), ubytování, nocleh
4.den - KONGENS LYNGBY – KODA? – ODJEZD DO ?R
snídan?, krátká zastávka ve skanzenu lidové architektury v Kongens Lyngby (založen už v r. 1897 jako jeden z nejstarších na sv?t?), poté odjezd do hlavního m?sta Dánska – Kodan?, prohlídka – královský palác Amalienborg, bývalé královské sídlo Christiansborg – dnes parlament, katedrála Vor Frue Kirke, p?ístav, socha Malé mo?ské víly, sv?tové proslulý zábavní park Tivoli, v pozdních ve?erních hodinách odjezd zp?t do ?R
5.den - P?ÍJEZD DO ?R
p?íjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách


?íslo zájezdu termín cena za osobu
DK 9-1007 10.7.-14.7.2019 7 890objednat
komplexní pojišt?ní 150

 

Cena zahrnuje:  dopravu klimatizovaným autobusem s WC, trajekty dle programu, 3x ubytování se snídaní ve 2l?žkových pokojích, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné


Fakultativní p?íplatky:
    komplexní pojišt?ní       150 K?Nástupní místa : 
TRASA - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín, Hranice, P?erov, Olomouc, ( Krom??íž, Zlín ), Prost?jov, Vyškov, Brno, Jihlava ( D1), Praha

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY

z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín                 400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Krom??íž, Zlín                                    350 K?


Koda?-malá mo?ská víla
Skandinávské molo
Koda? náb?eží
Dánsko - Jelling runové kameny
Dánsko - Jutsko


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto