informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Krásy Slovenska

poznávací zájezdy
Slovensko


 


více zájezd? na Slovensko:

viz p?ehled >>>

PROGRAM :
1.den – BOJNICE - KREMNICA - BÁNSKÁ BYSTRICA
ráno odjezd do Bojnice - prohlídka zámku, p?ejezd k návšt?v? Kremnice s dominantním st?edov?kým m?stským hradem a jedine?nou expozicí mincovny, pokra?ování do oblasti Banské Bystrice, ubytování, nocleh
2. den – ŠTRBSKÉ PLESO – TATRANSKÁ LOMNICA – LOMNICKÝ ŠTÍT - VRBOV
snídan?, zastávka v Banské Bystrici, cesta údolím Nízkých Tater ke Štrbskému Plesu – volno, p?ejezd do oblasti Vysokých Tater do Tatranské Lomnice, výjezd lanovkou na Skalnaté Pleso, za p?kného po?así možnost pokra?ovat až na Lomnický štít, p?ejezd na ubytování s možností koupání v termálních lázních Vrbov, nocleh
3. den – LEVO?A – SPIŠSKÝ HRAD – DOBŠINSKÁ LEDOVÁ JESKYN? 
snídan?, p?ejezd do Levo?e - unikátní historické centrum, oltá? mistra Pavla z Levo?e, pokra?ování k návšt?v? Spišského hradu – prohlídka nejv?tšího hradního komplexu na Slovensku zapsaného na seznam sv?tového d?dictví UNESCO, odpoledne prohlídka Dobšinské ledové jeskyn?, ve?er odjezd zp?t do nástupních míst

?íslo zájezdu termín cena za osobu
SK 8-2106 21.6.-23.6.2019 3 290objednat
SK 8-1309 13.9.-15.9.2019 3 290objednat

Cena zahrnuje:   dopravu na Slovensko klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné, p?íp.pobytovou taxu

Fakultativní p?íplatky: komplexní pojišt?ní    90 K?
                                                     


Nástupní místa :
Brno, Vyškov,  Prost?jov, Olomouc, P?erov

 


zámek Bojnica
Štrbské pleso
Dobšinská ?adová jasky?a
zámek Levo?a


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto