informace a rezervace 581 217 568
Již 30 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2021

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyfakultativní výlety

pobyty u moře
ŘECKO


 

Pobyty u moře Vám mohou zpříjemnit výlety za poznáním těch nejvýznamnějších památek, ať už za historií a antickými památkami, či za přírodními krásami Řecka. Výlety jsou pořádány řeckými autobusy s doprovodem česky hovořícího průvodce, platí se na místě v Euro.

ATHÉNY  

Celodenní výlet do hlavního města Řecka – kolébky světové kultury, architektury a filosofie. Navštívíme slavnou Akropolis – centrum pozornosti všech návštěvníků směřujících do Athén. Budeme mít možnost vidět také největší řecký přístav Pireus, olympijský stadion, Diův chrám, střídání stráží u Parlamentu na náměstí Syndagma, starou malebnou čtvrť Plaka. Při zpáteční cestě zastavíme u památníku bitvy u Thermopyl.
Odjezd na tento výlet je zpravidla v brzkých ranních hodinách a po cca 5 hodinové cestě autobusem zpravidla začíná prohlídkou největšího řeckého přístavu Pirea. Prohlídka hlavního města začíná u pozůstatků největšího antického chrámu zasvěceného bohu Diovi - Olympeionu, od kterého se naskýtá jeden z nejhezčích pohledů na Akropolis s nádherným chrámem zasvěceným bohyni moudrosti Athéně - na Parthenon. Návštěva Akropole Vám umožní pohled na tento architektonický skvost zblízka, avšak na Akropoli budete mít možnost obdivovat nejen Parthenon, ale také posvátný chrám Erechteion, jehož sloupy ve tvaru ženských postav jsou ukázkou řeckého sochařského umění. Mohutná vstupní brána Propylaje Vás uchvátí stejně jako výhled z Akropolis na okolní město a na svahy Akropole s pozůstatky Dionýsova divadla, Odeionu Heroda Attika a Areopagu. Návštěvou muzea pak prohlídka Akropolis končí a čekají na Vás památky na řecké agoře s krásně zachovalým Hefaistovým chrámem a muzeem agory umístěným v Attalově stoi.
Individuální volno v romantické čtvrti Plaka překypující množstvím suvenýrů, která se nachází přímo pod Akropolí, lze využít k nákupům či občerstvení. Krátkou zastávkou u Olympijského stadionu a shlédnutím střídání stráží v malebných krojích před Parlamentem ukončíme prohlídku Athén a Vás čeká návrat do letoviska v pozdních večerních hodinách.

METEORA

Výlet k ojedinělým skalním útvarům tyčícím se nad turistickým městečkem Kalambaka, kde na vrcholcích nepřístupných skal byl vybudován ve středověku unikátní komplex 24 klášterů, kde mniši izolováni od okolního světa trávili svůj poustevnický život. Do dnešní doby se dochovalo 6 klášterů a návštěvníci je po úzkých cestách a kamenných schodištích přicházejí obdivovat. Úchvatné panorama krajiny, architektura klášterů s množstvím cenných památek a nástěnných ikon ve Vás zanechá nezapomenutelné zážitky.
Odjezd na výlet je kolem 7,00 hodiny ráno a cesta vede napříč Thessálskou nížinou, která je největší řeckou nížinou, nazývanou též  "obilnicí Řecka". Cesta vede krajinou protkanou bavlníkovými plantážemi, kolem hlavního města kraje Thessália - Larissa. Přes město Trikkala, které je považováno za rodiště boha lékařství Asklépia, Vás autobus zaveze do Kalambaky, kde navštívíte dílnu s ukázkou ruční výroby ikon a pak cesta pokračuje do samotného skalního města s unikátními kláštery - Agios Nikolaos Anapafsás, Agios Stefanos, Agia Triada, Roussanu, Vaarlam a největší Metamorfosis nebo také nazývaný Megalo Meteoron , což znamená "Velký, ve vzduchu se vznášející".
Při tomto výletu je možnost navštívit a prohlédnout si interiéry jednoho či dvou klášterů, vstupné do 1 kláštera činí 2 €. Pro vstup do kláštera je nutno mít předepsané oblečení - muži i ženy zakrytá ramena, muži dlouhé kalhoty a ženy sukni zakrývající kolena (u žen kalhoty nejsou akceptovány).
Po prohlídce klášterů je zastávka v městečku Kalambaka, kde je možnost využít individuálního volna k nákupům či občerstvení. Návrat z výletu je zpravidla v pozdních odpoledních hodinách.

DELFI

Celodenní výlet do bájného pohoří Parnasos, kde se nachází archeologický areál Delfi, které po dlouhá staletí znamenaly pro všechny Řeky střed světa. Zde ve známé věštírně se splétaly nitky osudů velkých říší i malých státečků, hrdinných králů stejně jako prostých vojáků. Celý areál zahrnující ruiny Apollonova chrámu, divadla, stadionu i Tholosu, je zasazen do romantické krajiny s úchvatným výhledem až ke Korintskému zálivu.
Odjezd na výlet je zpravidla v brzkých ranních hodinách po dálnici přes Thessálskou nížinu kolem Voloského zálivu a hornatého ostrova Euboia a pak stoupá krásnou panoramatickou cestou přes pohoří Parnasos, zasvěceného Apollonovi a múzám, do Delf. Prohlídka archeologického areálu Vám umožní udělat si představu, jak kdysi toto "svaté město"  vypadalo v době své největší slávy. Častá zemětřesení, nájezdy dobyvatel i barbarských kmenů přispěly ke zkáze a Delfi začaly postupně chátrat, až byly v roce 392 n.l. byzantským císařem Theodosiem zakázány jako "pohanský kult". Delfi postupně upadaly a až teprve v roce 1892 francouzská  archeologická expedice zahájila vykopávky a postupně byly Delfi zrekostruovány a část nálezů je uložena v delfském muzeu.
Omfalos - střed světa, skála, kde kdysi věštila věštkyně Pýthie, posvátný Kastalský pramen, Apollonův chrám, pokladnice Athéňanů a dalších řeckých městských států, to vše jsou němí svědci zašlé slávy jednoho z nejvýznamějších míst řecké historie
.

Ostrov SKIATHOS  

Celodenní lodní výlet na jeden z nejkrásnějších ostrovů v Egejském moři lemovaný kilometry pláží, střídanými romantickými útesy. Po koupání a odpočinku na pláži Koukunaries, které se také říká „zlatá pláž“ budete mít možnost poznat i stejnojmenné městečko Skiathos. Ostrovní architektura uchvátí všechny návštěvníky svými malebnými uličkami a bílými domy zrcadlícími se v průzračném moři.
Odjezd na výlet je cca v 06,00 hodin ráno autobusem do přístavu ve Voloském zálivu, kde na Vás čeká výletní loď na dobrodružnou plavbu na ostrov Skiathos v souostroví Severní Sporady.  Zastávka na pláži s možností koupání zpříjemní celodenní výlet , návštěvy hlavního města ostrova lze využít také k individuálnímu volnu, nákupům či občerstvení v některé z mnoha kaváren a taveren u přístavního mola s vyhlídkou na romantický ostrůvek Burtsi. Po prohlídce Vás čeká zpáteční plavba, kterou Vám určitě zpříjemní typická řecká hudba a námořnická atmosféra na lodi, kterou pro Vás vykouzlí příjemný kapitán Kostas se svou posádkou.  Návrat do letoviska je plánován v pozdních večerních hodinách.

ŘECKÝ VEČER  

Pobyty u moře si můžete zpestřit využitím nabídky na místě a zúčastnit se řeckého folklorního večera. Poznáte jak se Řekové baví, poslechnete si známé řecké melodie, seznámíte se s řeckým folklorem. Čeká na Vás večeře nabízející výběr z typických řeckých jídel, ochutnáte místní víno. Po celý večer hraje k poslechu živá hudba a vystoupí profesionální taneční soubor.

 

 


Orientační ceny fakultativních výletů

platí se na místě v EUR dosp.osoba/ dítě do 12 let
Athény 45 / 38 EURobjednat
Meteora 30 / 25 EURobjednat
Delfi 40 / 30 EURobjednat
ostrov Skiathos 40 / 35 EURobjednat
Řecký večer 25 / 20 EURobjednatŘecko - Parthenon
Ahtény - Odeion H.Attica
Athény - střídání stráží
Megalo Meteoron
Delfi - pokladnice Athéňanů
Delfi - Tholos
ostrov Skiathos
Řecké speciality


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto