informace a rezervace 581 217 568
Již 27 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2017

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


ŘECKO - za památkami antiky

pobytově poznávací zájezdy
Řecko


 

prohlédněte si fotogalerii Řecka

fotogalerie >>>

více pobytově poznávacích zájezdů:

>>>

Pobytově poznávací zájezd s pobytem u Egejského moře
Řecko láká každoročně tisíce turistů z celého světa k poznání památek nejstarší evropské civilizace i k odpočinku u nádherného moře. Země bohů, oliv a bájí, ale i země proslulá svou tradiční pohostinností nabízí posezení v romantických tavernách při skleničce dobrého vína i odpočinek na plážích omývaných křišťálově čistou vodou, země, kde se historie prolíná se současností téměř na každém kroku. Náš pobytově poznávací zájezd nabízí obojí - odpočinek a relaxaci u moře díky ubytování v přímořském letovisku a výlety za poznáním těch nejvýznamnějších památek starověkého Řecka.
Program tohoto pobytově poznávacího zájezdu je ideálním spojením odpočinku a poznávání.
 
 

Program:  
1.den – ODJEZD Z ČR

odjezd v ranních hodinách z ČR do Řecka
2.den –  PŘÍJEZD DO ŘECKA
kolem poledne příjezd do Řecka, cesta podél pohoří bájného Olympu na ubytování u Egejského moře, volno, nocleh
3.den – POBYT U MOŘE
4.den – KLÁŠTERY METEORA

polodenní výlet na unikátní skalní kláštery Meteora, vystavěné na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Z původního komplexu 24 kláštěrů se zachovalo do dnešní doby 6 činných klášterů, které budeme mít možnost vidět a do 2 kláštěrů se i podívat. Návrat později odpoledne, volno, koupání, nocleh
5.den – POBYT U MOŘE
6.den – POHOŘÍ PARNASOS –  DELFY –   PELOPONÉS –  KORINTH

ráno odjezd do pohoří Parnasos, návštěva nejslavnější věštírny starověkého Řecka v Delfách, kam v dávných dobách přicházely zástupy poutníků za věštkyní Pýthií. Prohlédneme si pozůstatky Apollonova chrámu, jemuž byly Delfy zasvěceny, staré divadlo, pokladnici Athénských, stadion, muzeum se slavným delfským vozatajem. Po prohlídce  pokračování v cestě podél Korintského zálivu na poloostrov Peloponés, na který se dostaneme přes 2 250m dlouhý most otevřený v roce 2004. Zastavíme se u antického Korinthu - dnes už jen pozůstatků tohoto kdysi bohatého obchodního centra pod horou Akrokorinth. Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování v oblíbeném letovisku Tolo u Nauplia, nocleh
7.den – EPIDAURUS –  MYKÉNY – NAUPLIO –  PALAMIDY
celodenní výlet do nejslavnějších antických památek v kraji Argolida, památek zejména z období mykénské kultury. Navšítívíme Epidaurus, okrsek zasvěcený bohu lékařství Asklepiovi s nejlépe zachovalým starořeckým divadlem až pro 14 tisíc diváků s dokonalou akustikou, Mykény proslavené vykopávkami H.Schliemanna s pozůstatky hradu krále Agamemnona, slavného hrdiny trojské války. Uvidíme mimo jiné světoznámou Lví bránu, Atreovu pokladnici, kopulovité hrobky a kopii slavné zlaté posmrtné masky krále Agamemnona umístěnou v muzeu. Na závěr navštívíme 1.hlavní město novodobého Řecka - Nauplio, které nás okouzlí svou romantickou polohou pod vrcholem Akronauplio. Vyjedeme také na vrchol Palamidy s mohutným benátským opevněním ve výšce 216m n.m. K večeru návrat do Tola, nocleh
8.den – KORINTSKÝ PRŮPLAV – ATHÉNY – THERMOPYLY
ráno odjezd přes Korintský průplav (zastávka k prohlídce 6 300m dlouhého kanálu spojujícího Korintský a Saronický záliv) do Athén. Prohlídka Akropolis s chrámem ochránkyně města bohyně Athény - jedinečným Parthenonem a památek řecké metropole – Panathenajský stadion, čtvrť Plaka, řecká agora, římská agora, chrám Dia Olympského, náměstí Syndagma a střídání stráží u budovy Parlamentu, odpoledne odjezd, cestou zastávka u památníku spartského krále Leonidase, hrdiny bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování u Egejského moře ve večerních hodinách, nocleh
9.- 10. den – POBYT U MOŘE
11. den –  ODJEZD DO ČR

volno u moře, uvolnění pokojů, odjezd autobusem z Řecka do ČR
12.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách
Pořadí výletů může být změněno!


Č.zájezdu termín cena za osobu
2lůžkové studio
cena za osobu
3lůžkové studio
GR 9-0509 5.9. - 16.9.2018 9 950 9 450 objednat
6 x večeře 1 800
komplexní pojištění 360

 

Cena zahrnuje:  9 x nocleh v garsoniérách s možností vlastního vaření, povlečení, závěrečný úklid, dopravu do Řecka a na výlety v Řecku autobusem s klimatizací, WC, videem, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Fakultativní příplatky : 
    6x večeře v místě pobytu   1 800 Kč

                                          komplexní pojištění                 360 Kč

                                         

Nástupní místa
TRASA
: Ostrava, Frýdek-Mísek, Nový Jičín, Hranice, (Zlín, Kroměříž), Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                 400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Zlín, Kroměříž                                    350 Kč

 

Odznak_Ubytovani na jednom miste
Epidauros - divadlo
Agiokampos - plážový bar Black Pitt
Korintský most s lodí
Korinth - Apollonův chrám
Delfi - pokladnice Athéňanů
Ahtény - Odeion H.Attica
Řecké speciality


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto