informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Londýn a jihozápadní Anglie

poznávací zájezdy
Velká Británie


 


více poznávacích zájezd?:

viz p?ehled >>>

další zájezdy do Velké Británie

viz p?ehled >>>

PROGRAM:
1.den – ODJEZD Z ?R
odjezd v no?ních – ?asných ranních hodinách p?es Prahu do N?mecka a Belgie, ve?er ubytování, nocleh
2.den – WINCHELSEA – EASTBOURNE – BEACHY HEAD – BRIGHTON – ARUNDEL
ráno trajekt do Anglie, p?iplutí do Doveru, cesta podél pob?eží jižní Anglie p?es st?edov?ké m?ste?ko Winchelsea do p?ímo?ského st?ediska Eastbourne – procházka ke slavným k?ídovým útes?m Beachy Head,  kolem poledne p?íjezd do Brightonu – prohlídka centra v?. p?ístavu a Královského pavilonu, p?ejezd k návšt?v? nedalekého hradu Arundel, ubytování v oblasti Portsmouth, nocleh
3.den – PORTSMOUTH – WINCHESTER – STONEHENGE – SALISBURY
prohlídka p?ístavu Portsmouth – sídlo královského námo?nictva Anglie, možnost návšt?vy muzea námo?nictva a lodí Victory a Mary Rose, p?íp. vyhlídková v?ž, p?ejezd do m?ste?ka Winchester s jednou z nejv?tších gotických katedrál Anglie, pozd?ji odpoledne návšt?va unikátní prehistorické lokality jihozápadní Anglie Stonehenge (dolmeny, menhiry), k ve?eru procházka v centru starého m?sta Salisbury s gotickou katedrálou St.Mary, návrat na nocleh
4.den – EXETER – DARTMOOR – PRINCETOWN – TORQUAY
návšt?va hlavního m?sta hrabství Devon Exeteru – historické centrum s katedrálou ze 13.století, odpoledne národní park Dartmoor proslavený legendou o psu baskervilském – divoká v?esovišt? protkaná kamennými zídkami, opušt?né usedlosti, zajímavé vesni?ky, cestou zastávka v Princetownu. K ve?eru zastávka v rodišti Agathy Christie – p?ímo?ské m?ste?ko Torquay spojené se životem slavné autorky, ve?er ubytování v oblasti Plymouth, nocleh
5.den – ST.MICHAEL´S MOUNT – PENZANCE – TINTAGEL – BODMIN MOOR
celodenní výlet oblastí Cornwallu - zastávka u hradu St.Michael´s Mount s areálem p?evorství, kde je možno sledovat p?íliv a odliv oceánu, v m?ste?ku Penzance si prohlédneme divadelní scénu na skále nad mo?em, odpoledne návšt?va mýtického hradu Tintagel – rodišt? krále Artuše, který je vystav?n na skalách nad jeskyn?mi, kde se podle pov?sti narodil kouzelník Merlin, k ve?eru p?ejezd oblastí v?esoviš? Bodmin Moor k slavné hospod? Jamaica z románu Daphne du Maurier, návrat na nocleh
6.den – PLYMOUTH – GLASTONBURY – BATH
ráno krátká zastávka v p?ístavu Plymouth, p?ejezd do tajemného m?sta krále Artuše - slavného Glastonbury s opatstvím, odpoledne cesta oblastí Midsomeru do nejstarších a nejslavn?jších lázní Anglie - Bath s ?adou ?ímských památek, pozd? ve?er p?ejezd do Londýna, ubytování, nocleh
7.den – LONDÝN - DOVER
celodenní prohlídka hlavního m?sta Anglie Londýna – historické centrum (Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, park St. James, Buckinghamský palác, Hyde Park, Welington?v oblouk, Trafalgar, Národní galerie) – odpoledne možnost návšt?vy katedrály Sv. Pavla a hradu Tower, most Tower Bridge, ve?er odjezd z Londýna a z Anglie p?es Belgii a N?mecko do ?R
8.den – P?ÍJEZD DO ?R
p?íjezd v pozdních odpoledních hodinách

?íslo zájezdu termín cena za osobu
GB 9-1708 17.8.-24.8.2019 13 950objednat

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, 6x ubytování v hotelu dle programu (1x tranzitní ubytování, 5x hotel v Anglii – pokoje s vlastním sociálním za?ízením, rychlovarná konvice, káva, ?aj na pokoji ),  trajekty,  pr?vodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Fakultativní p?íplatky:       komplexní pojišt?ní    240 K?

 

 

Nástupní místa : 
TRASA
 - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín, Hranice, P?erov, Olomouc, ( Krom??íž, Zlín ), Prost?jov, Vyškov, Brno, Jihlava ( dálnice ), Praha, Plze?

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín                  400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Krom??íž, Zlín                                     350 K?


Stonehenge
Salisbury
Londýn - Tower Bridge
Torquay
Minack theatre


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto