informace a rezervace 581 217 568
Již 29 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2020

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Londýn a jihozápadní Anglie

poznávací zájezdy
Velká Británie


 


další zájezdy do Velké Británie

viz přehled >>>

PROGRAM:
1.den – ODJEZD Z ČR
odjezd v nočních – časných ranních hodinách přes Prahu do Německa a Belgie, večer ubytování, nocleh
2.den – WINCHELSEA – EASTBOURNE – BEACHY HEAD – BRIGHTON – ARUNDEL
ráno trajekt do Anglie, připlutí do Doveru, cesta podél pobřeží jižní Anglie přes středověké městečko Winchelsea do přímořského střediska Eastbourne – procházka ke slavným křídovým útesům Beachy Head,  kolem poledne příjezd do Brightonu – prohlídka centra vč. přístavu a Královského pavilonu, přejezd k návštěvě nedalekého hradu Arundel, ubytování v oblasti Portsmouth, nocleh
3.den – PORTSMOUTH – WINCHESTER – STONEHENGE – SALISBURY
prohlídka přístavu Portsmouth – sídlo královského námořnictva Anglie, možnost návštěvy muzea námořnictva a lodí Victory a Mary Rose, příp. vyhlídková věž, přejezd do městečka Winchester s jednou z největších gotických katedrál Anglie, později odpoledne návštěva unikátní prehistorické lokality jihozápadní Anglie Stonehenge (dolmeny, menhiry), k večeru procházka v centru starého města Salisbury s gotickou katedrálou St.Mary, návrat na nocleh
4.den – EXETER – DARTMOOR – PRINCETOWN – TORQUAY
návštěva hlavního města hrabství Devon Exeteru – historické centrum s katedrálou ze 13.století, odpoledne národní park Dartmoor proslavený legendou o psu baskervilském – divoká vřesoviště protkaná kamennými zídkami, opuštěné usedlosti, zajímavé vesničky, cestou zastávka v Princetownu. K večeru zastávka v rodišti Agathy Christie – přímořské městečko Torquay spojené se životem slavné autorky, večer ubytování v oblasti Plymouth, nocleh
5.den – ST.MICHAEL´S MOUNT – PENZANCE – TINTAGEL – BODMIN MOOR
celodenní výlet oblastí Cornwallu - zastávka u hradu St.Michael´s Mount s areálem převorství, kde je možno sledovat příliv a odliv oceánu, v městečku Penzance si prohlédneme divadelní scénu na skále nad mořem, odpoledne návštěva mýtického hradu Tintagel – rodiště krále Artuše, který je vystavěn na skalách nad jeskyněmi, kde se podle pověsti narodil kouzelník Merlin, k večeru přejezd oblastí vřesovišť Bodmin Moor k slavné hospodě Jamaica z románu Daphne du Maurier, návrat na nocleh
6.den – PLYMOUTH – GLASTONBURY – BATH
ráno krátká zastávka v přístavu Plymouth, přejezd do tajemného města krále Artuše - slavného Glastonbury s opatstvím, odpoledne cesta oblastí Midsomeru do nejstarších a nejslavnějších lázní Anglie - Bath s řadou římských památek, pozdě večer přejezd do Londýna, ubytování, nocleh
7.den – LONDÝN - DOVER
celodenní prohlídka hlavního města Anglie Londýna – historické centrum (Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, park St. James, Buckinghamský palác, Hyde Park, Welingtonův oblouk, Trafalgar, Národní galerie) – odpoledne možnost návštěvy katedrály Sv. Pavla a hradu Tower, most Tower Bridge, večer odjezd z Londýna a z Anglie přes Belgii a Německo do ČR
8.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních odpoledních hodinách

Číslo zájezdu termín cena za osobu
GB 9-1508 15.8.-22.8.2020 13 950objednat

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, 6x ubytování v hotelu dle programu (1x tranzitní ubytování, 5x hotel v Anglii ) – dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, trajekty,  průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Fakultativní příplatky:       komplexní pojištění    240 Kč

 

 

Nástupní místa : 
TRASA
 - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava ( dálnice ), Praha, Plzeň

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                  400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                                     350 Kč


Stonehenge
Salisbury
Londýn - Tower Bridge
Torquay
Minack theatre


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto