informace a rezervace 581 217 568
Již 30 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2021

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdySeverní Čechy a České Švýcarsko

poznávací zájezdy
ČR a okolní země


 PROGRAM:
1.den – ŘÍP – PLOSKOVICE – LITOMĚŘICE – ÚSTI NAD LABEM
odjezd v časných ranních hodinách, dopoledne zastávka pod horou Říp – nenáročný výstup na vrchol k románské rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha, která patří k nejstarším stavbám v ČR, po poledni pokračování do Ploskovic - možnost prohlídky jednoho z  našich nejkrásnějších zámků s  nádhernou zahradou, odpoledne přejezd do Litoměřic – malebného města na soutoku Labe a Ohře – volno, pokračování malebným údolím Labe, zastávka u zdymadla Střeliv /známé jako Zdymadlo T.G.Masaryka – v době vzniku patřilo k nejmodernějším v Evropě/, k večeru příjezd do Ústí nad Labem - možnost vyjet lanovkou od obchodního centra Forum na Větruši – vyhlídkový vrch nad městem se zámečkem a  panoramatickou restaurací, večer ubytování, nocleh
2.den – TEPLICE – DUCHCOV – JEZEŘÍ - MOST 
snídaně, dopoledne návštěva lázní Teplice, které v  minulosti navštívila celá řada slavných osobností a  kterému se říkalo Malá Paříž, před polednem pokračování do Duchova - možnost prohlídky zámku proslaveného pobytem Casanovy, odpoledne odjezd k zámku Jezeří, který jako by zázrakem zůstal stát na okraji uhelné pánve a posloužil jako jedna z kulis v seriálu Pustina a byl organizací UNESCO zařazen na seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy - možnost prohlídky, pokračování do Mostu - prohlídka města, kostel Nanebevzetí Panny Marie /proslul v  roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z  města, které bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí/, k večeru zastávka v  restauraci Severka proslavené seriálem ČT Most, návrat na nocleh
3.den – ČESKÉ ŠVÝCARSKO – PRAVČICKÁ BRÁNA – HŘENSKO - DĚČÍN
snídaně, odjezd do Národního parku České Švýcarsko - procházka tzv. Tichou a  Divokou soutěskou, jednou z  nejstarších turistických tras v Čechách /součástí je i  plavba na lodičkách/, dále pro zdatnější výstup na Pravčickou bránu – největší pískovcový skalní most v Evropě, volno v  malebném městečku Hřensko, sevřeném mezi vysokými skalními stěnami na březích říčky Kamenice, později odpoledne přejezd do Děčína - procházka na nádvoří zámku se zahradou růží, k večeru odjezd zpět do nástupních míst, příjezd pozdě večer


Číslo zájezdu termín cena za os.
CZ 2-1405 14.5.-16.5.2021 3 390objednat
CZ 2-0608 6.8. - 8.8.2021 3 390objednat
CZ 2-1009 10.9.-12.9.2021 3 390objednat
2 x večeře 300

Cena zahrnuje:    dopravu klimatizovaným autokarem, 2x ubytování se snídaní, služby průvodce
Cena nezahrnuje :  vstupné, příp. místní poplatky

 

 

 

Nástupní místa
TRASA 
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín        400 Kč
z nástupních míst  - Hranice,  Přerov,  Kroměříž, Zlín             350 Kč


Panská Skála - čedičové varhany
Tichá soutěska
Pravčická brána


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto