informace a rezervace 581 217 568
Již 30 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2021

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyHrady a zámky jižních Čech

poznávací zájezdy
ČR a okolní země


 PROGRAM:
1.den – TÁBOR – ZVÍKOV - ORLÍK
odjezd v ranních hodinách, dopoledne návštěva města Tábor - procházka centrem města s řadou měšťanských domů, hlavní náměstí s pomníkem Jana Žižky z Trocnova, děkanský kostel, Husitské muzeum v budově radnice, Bechyňská brána, původní hradby a hrad Kotnov, barokní poutní chrám Klokoty, odpoledne přesun autobusem ke hradu Zvíkov, který se vypíná na vysokém skalním ostrohu nad soutokem Otavy a Vltavy, pokračování k  Orlické přehradě na zámek Orlík /zájemci mohou cestu absolvovat lodí po Vltavě/ - volno k prohlídka zahrad a zámku rodiny Schwarzenberků, k večeru přejezd na ubytování, nocleh
2.den -  BLATNÁ – PÍSEK – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
snídaně, prohlídka vodního zámku Blatná, dopoledne přejezd do Písku – prohlídka krásného města na řece Otavě s  rozsáhlým středověkým historickým jádrem zahrnujícím královský hrad, středověké hradby, gotický kostel Narození Panny Marie s  hodinovou věží a nejstarší kamenný most v ČR ze 13. století, volno na oběd, odpoledne přejezd do Hluboké nad Vltavou -možnost prohlídky romantického zámku Hluboká a Alšovy jihočeské galerie, k večeru odjezd na ubytování do Českého Krumlova, volný večer, nocleh
3.den – ČESKÝ KRUMLOV – ROŽMBERK – VYŠŠÍ BROD
snídaně, pěší okruh Českým Krumlovem - městské divadlo, vyhlídková terasa nad Vltavou, chrám sv. Víta, náměstí Svornosti, galerie Egona Schieleho, parkán, krumlovské kláštery, státní hrad a zámek s pěti nádvořími, Plášťový most, jízdárna, francouzský a anglický park s  divadlem v přírodě, odpoledne odjezd ke hradu Rožmberk – prohlídka hradu, později odpoledne prohlídka starobylého cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, cestou zpět na ubytování průjezd kolem vodní nádrže Lipno se zastávkou, návrat do hotelu v Českém Krumlově, volný večer, nocleh
3.den – KLEŤ – TŘEBOŇ – LANDŠTEJN - SLAVONICE
snídaně, odjezd k lanovce na Kleť - nejvyšší vrchol Blanského lesa s  nejstarší kamennou rozhlednou u nás a vyhlídkou na Českobudějovickou a Třeboňskou pánev, Novohradské hory, část Šumavy a alpské vrcholky, dopoledne pokračování do Třeboně, města uprostřed jihočeských rybníků, vystavěného kolem zámku Rožmberků - procházka centrem města s  malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem, rybník Svět, Schwarzenberská knížecí hrobka, odpoledne cesta malebným krajem České Kanady se zastávkou u zříceniny hradu Landštejn – prohlídka románského jádra hradu nebo procházky kouzelným okolím, na závěr dne zastávka v městečku Slavonice – renesanční perle na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, návrat v pozdních hodinách nástupních míst

Číslo zájezdu termín cena za osobu
CZ 2-1208 12.8.-15.8.2021 4 490objednat

Cena zahrnuje:    dopravu klimatizovaným autokarem, 3 x nocleh se snídaní, služby průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné, příp. místní poplatky

Nástupní místa
TRASA 
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín        400 Kč
z nástupních míst  - Hranice,  Přerov,  Kroměříž, Zlín             350 Kč


Tábor
Hluboká zámek
Rožmberk - zámek


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto