informace a rezervace 602 785 546
Již 33 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2024

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyOd Julských Alp k Jadranu

poznávací zájezdy
SLOVINSKO


 


více poznávacích zájezdů:

viz přehled >>>

PROGRAM :
1.den – BLED - BOHINJSKÉ JEZERO - SAVICA
v časných ranních hodinách odjezd přes Rakousko do Slovinska, kolem poledne příjezd do města Bled ležícího na břehu stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp. Bled je nádherné lázeňské letovisko ideální pro letní i zimní dovolenou. Nad městem se na skalním ostrohu tyčí majestátní Bledský hrad, dříve sídlo biskupů z Brixenu, dnes historické muzeum. Uprostřed jezera je ostrůvek s barokním kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému se lze dostat za poplatek loďkou. Celé jezero se dá obejít – jde o krásnou, nenáročnou, asi hodinovou procházku s možností koupání v křišťálově průzračné vodě. Pokračování k Bohinjskému jezeru, odkud jsou již nadosah štíty horských velikánů, včetně nejvyšší hory Slovinska, mýty opředeného Triglavu (2 864  m). Procházka kolem jezera k románskému kostelíku, případně nenáročná turistika k vodopádu Savica. Odjezd na ubytování v oblasti Lublaně
2. den – POSTOJNA JAMA – KOPER – PIRAN
po snídani odjezd do města Postojna, u kterého se nachází slavná Postojenská jeskyně, která patří k  největším a  nejúchvatnějším krasovým systémům na světě – je tvořena celkem 20 kilometry podzemních chodeb, z  nichž 5 kilometrů těch nejkrásnějších je zpřístupněno turistům. Součástí prohlídkové trasy je jízda elektrickým vláčkem jeskyní a  objevování jednotlivých prostor. Naprostým unikátem je macarát jeskynní, kterému Slovinci říkají "človeška ribica" (lidská rybka). Jde o druh mloka, který se vyskytuje právě jen zde. Po prohlídce jeskyní pokračujeme k Jaderskému moři do města Koper, které je nejdůležitějším slovinským přístavem. Ve městě jsou nápadné připomínky jeho minulosti – dříve patřilo k Benátské republice a italštinu dodnes můžeme slyšet na jeho ulicích. Odpoledne prohlídka perly slovinského pobřeží – městečka Piran.  Procházka malebnými uličkami přes náměstí s  pomníkem houslisty Giuseppa Tartiniho – zdejšího rodáka a autora sonáty Ďáblův trylek – ke kostelu sv. Jiří se zvonicí a  baptisteriem. Pro zájemce možnost koupání na městské pláži. Večer odjezd na ubytování.
3. den – LJUBLJANA - MARIBOR
po snídani prohlídka hlavního města Ljubljany, na jehož vzhledu se významně podílel architekt Josip Plečnik, mimo jiné autor přestavby Pražského hradu a přítel T. G. Masaryka. Procházka barokními uličkami starého města plnými kaváren a obchodů, nábřeží řeky Lublanice, Trojmostí, Dračí most, pestrá městská tržnice, katedrála, klášter Križanke a  další. Odpoledne prohlídka druhého největšího slovinského města Mariboru – Mariborský hrad z  15. století, nábřeží řeky Drávy, gotická katedrála sv. Jana Křtitele. V  odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních večerních / nočních hodinách.

Číslo zájezdu termín cena za osobu
SLO 9-2405 24.5.-26.5.2024 5 390objednat
SLO 9-3008 30.8. - 1.9.2024 5 390objednat

Cena zahrnuje:
dopravu klimatizovaným autobusem 2x nocleh, 2 x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje : pojištění, vstupné, příp. pobytové taxy

Fakultativní příplatky:     komplexní pojištění             120 Kč

                                          vstupné jeskyně Postojna   870 Kč

 

Nástupní místo: BRNO

SVOZY ZA PŘÍPLATEK:

z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín          600 Kč
z nástupních míst  -  Olomouc, Prostějov                                   300 Kč
z nástupních míst  -  Přerov, Hranice, Kroměříž, Zlín                 500 Kč


Jezero Bled
Slovinsko - Piran
Slovinsko - náměstí v Piranu
Slovinsko - vodopád Savica


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto