informace a rezervace 581 217 568
Již 26 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2017

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Romantika údolí RÝNA a MOSELY

s plavbou po Rýně

poznávací zájezdy
NĚMECKO


 


více poznávacích zájezdů:

viz přehled >>>

další zájezdy do Německa

viz kompletní nabídka >>>

PROGRAM:
1.den – ROTHENBURG - FRANKFURT
odjezd v časných ranních hodinách přes Prahu do Německa, dopoledne prohlídka Rothenburgu - nejlépe zachovaného středověkého městečka v Německu s pohádkovou atmosférou, odpoledne přejezd do Frankfurtu nad Mohanem – prohlídka centra města s náměstím Römerberg, nábřeží, korunovační katedrála, moderní bankovní čtvrť, rodný dům J. W. Goetha, večer odjezd na ubytování, nocleh
2.den – BRÜHL – AACHEN - KOLÍN NAD RÝNEM – KOBLENZ
snídaně, ráno prohlídka zámku Augustusburg v Brühlu - památka na Seznamu UNESCO, dopoledne přejezd do města Karla Velikého - Aachen /Cáchy/ - prohlídka centra města a dómu, odpoledne přejezd do Kolína nad Rýnem - prohlídka centra města s katedrálou a románskými domy, volno k návštěvě muzeí, k večeru přejezd do města Koblenz – procházka k soutoku Rýna a Mosely s pomníkem Viléma I., nocleh
3.den – ÚDOLÍ MOSELY - ELTZ – COCHEM – BERNKASTEL-KUES - TREVÍR 
snídaně, odjezd do údolí řeky Mosely lemovaného vinicemi a hrady, vycházka k hradu Eltz, dále vyhlídková jízda podél Mosely kolem nejstrmějších vinic, přes malebná městečka Cochem a Bernkastel-Kues s hrázděnými domy  do historického Trevíru – prohlídka centra města s katedrálou, arcibiskupským zámkem a unikátní Černou bránou (nejvýznamnější římská památka v Německu), návrat na nocleh
4.den – LORELEY –  MOHUČ - WIESBADEN
snídaně, cesta romantickým údolím Rýna kolem hradů, zřícenin a vinic, výjezd na skálu Loreley s úchvatnou vyhlídkou, plavba po Rýně vyhlídkovou lodí ze St. Goarshausen do Rüdesheimu – vinařského městečka, volno, odpoledne přejezd do Mohuče – pěší prohlídka historického centra města s dómem, kurfiřstským zámkem a kostelem Sv.Štěpána (vitráže Marca Chagalla), k večeru návštěva lázeňského města Wiesbaden, návrat na nocleh
5.den – WORMS – SPEYER - HEIDELBERG
snídaně, dopoledne návštěva Wormsu – prohlídka katedrály, dopoledne přejezd do Speyeru s největším románským chrámem na světě – prohlídka, odpoledne návštěva univerzitního města Heidelberg – prohlídka centra na břehu řeky Neckar s historickým mostem, romantické uličky, zámek a zahrady, pozdě odpoledne odjezd do ČR
6.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v časných ranních hodinách

Číslo zájezdu termín cena za osobu
DE 9-0905 9.5.-14.5.2017 8 990objednat
DE 9-0407 4.7. - 9.7.2017 8 990objednat
DE 9-1209 12.9.-17.9.2017 8 990objednat
komplexní pojištění 180

Cena zahrnuje: dopravu do Německa klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné

 

Fakultatní příplatky:     komplexní pojištění    180 Kč

                             

Nástupní místa :
TRASA
- Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín, ) Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava, Praha

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek                     300 Kč
z nástupních míst  -  Nový Jičín, Hranice, Kroměříž, Zlín                  200 Kč
PŘI OBJEDNÁVCE zájezdu do 31.1.2017                            svoz ZDARMA


Aachen - katedrála
Cochem
Loreleytal


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto