informace a rezervace 602 785 546
Již 33 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2024

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyOkruh severním Polskem

poznávací zájezdy
POLSKO


 


další zájezdy do Polska

více info >>

PROGRAM:
1.den – CZESTOCHOWA – WARSZAWA 

časně ráno odjezd do Polska, zastávka do nejznámějšího duchovního centra Polska - Czestochowa s klášterem Jasná Hora - návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska - Warszawa, prohlídka zámeckého náměstí, královský zámek, Zikmundův sloup, staré město, socha mořské panny, městské hradby, katedrála sv.Jana, večer ubytování, nocleh
2.den – MAZURSKÁ JEZERA
snídaně, dopoledne návštěva letoviska Mikolajki - vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, možnost plavby lodí po jezeře Šniardwy, odpoledne pokračování v cestě jezerní oblastí do městečka Gižycko, které leží na břehu sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti hlavního města Mazurského vojvodství, nocleh
3.den – OLSZTYN – GRUNWALD – MALBORK – GDYNIA
snídaně, zastávka k pěší prohlídce historického centra města Olsztyn, před polednem přejezd k návštěvě areálu s muzeem v Grunwaldu - dějiště jedné z největších středověkých bitev (15.června 1410 se zde střetla armáda německých rytířů s vojsky Poláků a Litevců, ve které bojoval i Jan Žižka), odpoledne návštěva středověkého křižáckého hradu Malbork, zapsaného na seznamu UNESCO, největší v Polsku a jeden z nejkrásnějších v celém Pobaltí, večer příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování v letovisku Gdynia, nocleh
4.den – SOPOTY – GDAŇSK – WESTERPLATTE
snídaně, odjezd přes přímořské letovisko Sopoty – zastávka na promenádě, k prohlídce jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst severní Evropy a jeho přístavu Gdaňsk (honosné paláce, domy, radnice), možnost plavby k památníků 2.světové války Westerplatte, k večeru návrat do Gdynie, volno, možnost koupánípo poledni zastávka ve známých lázních Sopoty – volno, možnost koupání, později odpoledne přejezd do přístavu Gdynia – volno, možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh
5.den – TORUŇ – KRUSZWICA – BISKUPIN 
snídaně, přejezd do historického města Toruň, rodiště Mikuláše Koperníka - prohlídka centra města s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy, kolem poledne pokračování do města Kruszwica u malebného jezera Goplo - prohlídka Myší věže, ke které se váže legenda o knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v Biskupinu - dokonalá rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v dřevěné hradbě, místo archeologických festivalů, večer ubytování, nocleh
6.den – HNĚZDNO – POZNAŇ
snídaně, dopoledne zastávka k návštěvě starobylého Hnězdna - významného poutního místa (návštěva gotické katedrály Nebevzetí Panny Marie ze 14.století s hrobem Slavníkovce sv.Vojtěcha – Pražského biskupa, arcidiecezní muzeum), před polednem příjezd do metropole Velkopolského vojvodství – Poznaně, procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, staré tržní náměstí, Přemyslovský zámek, katedrála s hroby polských králů, k večeru odjezd do nástupních míst, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
PL 9-1607 16.7.-21.7.2024 10 490objednat

Cena zahrnuje: dopravu do Polska klimatizovaným autobusem s WC, video, 5 x ubytování v hotelích v Polsku dle programu, 5 x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje : pojištění, vstupné, příp.pobytové taxy

Fakultativní příplatky:
    komplexní pojištění    240 Kč
                    

 

Nástupní místa :
TRASA - Brno, Vyškov, Prostějov,  Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava

 
Polsko - Gdaňsk
Polsko - hrad Malbork
Polsko - skanzen Biskupin
Polsko - Mazurská jezera
Polsko - Poznaň


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto