informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


ITALSKÁ KLENOTNICE

poznávací zájezdy
ITÁLIE


 


další poznávací zájezdy do Itálie

viz kompletní nabídka >>>

více poznávacích zájezd?

>>>

PROGRAM :

1.den – ODJEZD Z ?R

odjezd v ?asných ranních hodinách p?es Rakousko do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v p?ímo?ském letovisku, ve?e?e, nocleh
2. den – URBINO – SAN MARINO - RIMINI 
snídan?, dopoledne prohlídka rodného m?sta Raffaella Santiho Urbino s vévodským palácem (prototyp renesan?ní rezidence) a obrazárnou (UNESCO), odpoledne p?ejezd do San Marina – prohlídka jedné z nejmenších republik, k ve?eru p?ejezd do p?ímo?ského st?ediska Rimini – prohlídka st?edov?kého jádra m?sta (Tempio Malatestiano, románské vládní paláce, hrad Malatest?), ve?er návrat do hotelu, ve?e?e, nocleh 
3. den – RAVENNA - BOLOGNA 
snídan?, dopoledne návšt?va Ravenny proslavené mozaikami - chrám Sant´Apollinare in Classe, bazilika San Vitale, mauzoleum Gally Placidie... odpoledne p?ejezd k návšt?v? starobylého m?sta Bologna s nejstarší evropskou univerzitou, nejv?tším farním kostelem sv?ta, hrobem sv. Dominika, socha?skými díly Michelangela a také m?sta proslulého gastronomií, ve?er návrat do hotelu, ve?e?e, nocleh
4. den – COMACCHIO - FERRARA 
snídan?, dopoledne prohlídka bizarního m?ste?ka Comacchio /p?sobí jako zmenšenina Benátek/, které je známé nakládanými úho?i, pro zájemce možnost návšt?vy místního muzea s nálezem staro?ímské lod? objevené archeology, odpoledne p?ejezd do Ferrary – p?ší prohlídka historického centra m?sta s gotickou ?tvrtí, renesan?ní palácovou ?tvrtí, katedrálou, hradem rodu Este, renesan?ní letohrádky…volno k procházkám, nocleh
5. den – P?ÍJEZD DO ?R
po snídani odjezd z Itálie do Rakouska a ?R, p?íjezd ve ve?erních hodinách.
 


?íslo zájezdu termín cena za osobu
ITA 9-1505 15.5.-19.5.2019 7 390objednat
ITA 9-1109 11.9.-15.9.2019 7 390objednat
2 x ve?e?e 600
komplexní pojišt?ní 120

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4 x ubytování se snídaní, 3 x ve?e?e, služby pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné, místní pobytovou taxu

Fakultativní p?íplatky :
  komplexní pojišt?ní      150 K?
                                        jednol?žkový pokoj    2 100 K?

 

 

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín, Hranice, P?erov, Olomouc, ( Krom??íž, Zlín ), Prost?jov, Vyškov, Brno, Mikulov

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín                  400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Krom??íž, Zlín                                     350 K?


Odznak_Ubytovani na jednom miste
San Marino


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto