informace a rezervace 602 785 546
Již 33 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2024

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyÚvodní informace

praktické informace pro Vaši klidnou
a pohodovou dovolenou


 

 

AUTOKAROVÁ DOPRAVA
Pro dopravu na autokarové zájezdy jsou využívány autobusy partnerských CK a typ autokaru bývá uveden u jednotlivých zájezdů.
Vzhledem k časové návaznosti odjezdů z jednotlivých míst prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni na příslušných odjezdových místech 15 minut před plánovaným odjezdem.
Z bezpečnostních důvodů není možno přepravovat osoby bez nároku na sedadlo, i děti ve věku do 2 let musí mít zaplaceno vlastní sedadlo.
U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností mimořádného zpoždění způsobeného zhoršenou dopravní situací, čekáním na hraničních přechodech apod., které nemůže dopravce ani cestovní kancelář ovlivnit.

LETECKÁ DOPRAVA
Letecká doprava na zájezdy je zajištěna u renomovaných leteckých společností. V návaznosti na mimořádné okolnosti v leteckém provozu, které nelze ovlivnit, si letecký dopravce vyhrazuje právo změny letových časů, jedná se zejména o zpoždění vlivem povětrnostních podmínek, přetížením leteckých koridorů apod.

Pokud není uvedeno v pokynech na cestu jinak, platí všeobecné pravidlo, že k odbavení na letišti se klienti musí dopravit 2 hodiny před plánovanou hodinou odletu a váhový limit odbaveného zavazdla je 15 kg/osobu, 5 kg pak limit na kabinové zavazadlo.

Podrobné informace o hodině odletu, odbavení zavazadel a možnosti příplatků za nadváhu jsou součástí pokynů na cestu, které obdržíte vč.komplexního odbavení poštou event. e-mailem cca 7 dní před termínem.

I TERMÍNY ZÁJEZDŮ
U autobusových zájezdů jsou termíny uváděny včetně dopravy autobusem, v případě použití vlastní dopravy jsou termíny nástupu na ubytování následující den dle tabulek. U vlastní dopravy je vždy přesný den nástupu i ubytovací čas uveden ve voucheru a termíny jsou dány příslušným počtem noclehů.
U všech zájezdů s dopravou je první a poslední den pobytu určen k přepravě a nelze je považovat za plnohodnotný den dovolené.

I UBYTOVÁNÍ
Podle mezinárodních zvyklostí probíhá ubytování obvykle po 14. hodině, pokoje musí být zpravidla uvolněny do 10 hodin (v některých případech již do 08,00 hodin). Výjimky z ubytovacích podmínek v některých destinacích a letoviscích v návaznosti na program dopravy a zájezdu budou upřesněny v pokynech na cestu, v případě vlastní dopravy budou časy nástupu na ubytování uvedeny ve voucheru. Přidělování pokojů je v kompetenci hotelů a CK je nemůže ovlivnit, o požadavku klienta může pouze hotel informovat.
Vybavení, velikost i poloha pokojů nemusí být stejná i v případě, že se jedná o stejnou kategorii. Kategorie hotelů označené v našem katalogu odpovídají místní kategorizaci, je nutno počítat s tím, že hodnocení kategorie jednotlivých hotelů a ubytovacích zařízení se v různých zemích liší.
Hotely označené „mořská strana“ nebo mořská strana za příplatek označuje pouze orientaci pokoje směrem na moře a nezaručuje výhled na moře, kterému může bránit ve výhledu zeleň, stromy, případně poloha pokoje v nižším patře či přízemí.
U zájezdů s ubytováním v apartmánech je nutno počítat s poplatky za spotřeby energií, místní taxu, závěrečný úklid apod. ( bližší informace jsou uváděny u jednotlivých zájezdů a dále pak obdržíte v pokynech na cestu upřesnění a výši případných poplatků nezahrnutých do ceny zájezdu ).

I JEDNOTLIVĚ PŘIHLÁŠENÉ OSOBY
Na zájezdy je možno se přihlásit i jednotlivě, bez dalších spolucestujících osob. Jednotlivě přihlášené osoby budou ubytovány s dalšími samostatně přihlášenými klienty a budou doplněni na ubytování. Jednolůžkové pokoje u poznávacích zájezdů nejsou zajišťovány, pouze ve výjimečných případech a to za příplatek. Pokud je u zájezdů rozlišena cena dle typu ubytování, platí vždy cenu vyšší, tj. základní, jako ve 2lůžkovém pokoji s tím, že ubytováni budou dle možností a skladby přihlášených osob i ve vícelůžkových pokojích.
Ceny ve tří a čtyřlůžkových pokojích (příp.vícelůžkových apartmá apod.) platí pouze pro ucelené skupinky přihlášené společně.

I POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
se uskuteční při minimálním počtu 35 osob. Program a pořadí navštívených míst může být změněno v návaznosti na nové okolnosti, které nebyly známy v době sestavování katalogu.
U poznávacích zájezdů není v cenách zahrnuto vstupné do navštěvovaných památek uvedených v programu zájezdu.


I VSTUPNÉ A MÍSTNÍ POPLATKY
V cenách zájezdů není zahrnuto vstupné, ceny lanovek, místní poplatky splatné na místě apod. U zájezdů do zemí, kde je to obvyklé, se pak hradí tzv. bakšišné, které také není zahrnuto do ceny zájezdu.
Bližší informace o výši povinných místních poplatků, cenách vstupného a bakšišném budou uvedeny v pokynech na cestu na základě aktuálních cen v době konání zájezdu.
V případě zavedení nových místních poplatků v některých zemích, které nejsou v době přípravy programu na rok 2021 známy, budou klienti informováni o výši poplatků v pokynech na cestu a budou je hradit v hotovosti na místě.

I FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY
Fakultativními příplatky se rozumí příplatek za služby, které nejsou zahrnuty v základní ceně zájezdu. Tyto příplatky nejsou povinné a jejich zajištění si klient má možnost uhradit v cestovní kanceláři již předem dle svého požadavku a přání.

I NEKAZTE SI POHODU
Rychle se rozvíjející cestovní ruch může s sebou přinášet i stavební činnost, na kterou nemá naše CK vliv, absolutní klid v přímořských letoviscích nenajdete, vzhledem k odlišnému stylu života bývá provoz v restauracích i do pozdních nočních hodin. Stejně tak nelze ovlivnit nepříjemnosti jako jsou výpadek elektřiny, vody, výskyt hmyzu v některých přímořských zemích, omezení provozu některých zařízení a služeb v mimosezónních termínech, zkrátka nepříjemnosti, které mohou v běžném životě nastat. Věříme, že případné drobné potíže Vám nemohou pokazit dobrou náladu.

I PRŮVODCI A DELEGÁTI
O Vaši pohodu na dovolené a na zájezdech se budou starat zkušení průvodci a delegáti, kteří organizují ubytování, pomohou zajistit lékařskou pomoc při onemocnění a úrazu, zajistí pro Vás výlety v místech pobytu apod. Tuto činnost, pokud není uvedeno jinak, může v některých pobytových místech vykonávat delegát místní spolupracující CK. Toto se týká i některých zájezdů s vlastní dopravou.
Průvodci doprovázející poznávací zájezdy podávají výklad v autobuse a neprovází v jednotlivých památkách nebo archeologických areálech. Toto se týká také některých měst, kde místní vyhláška povoluje průvodcovský servis v historických centrech jen místním průvodcům s licencí platnou v dané lokalitě.

I POKYNY NA CESTU
Abychom Vám usnadnili rozhodování, co si vzít s sebou, připravujeme pro Vás podrobné pokyny na cestu i informace k pobytu ve Vámi vybraných střediscích. Pokyny obdržíte po uhrazení doplatku cca 7 dní před termínem zájezdu, v případě, že cestujete vlastní dopravou obdržíte spolu s praktickými informacemi i ubytovací poukaz (voucher), na základě kterého budete ubytováni. Pokyny na cestu jsou zasílány na adresu 1. osoby na přihlášce (objednatele zájezdu), se kterou je také vedena veškerá korespondence či projednávány změny v objednávce apod.

I ÚHRADA ZÁJEZDŮ
Pro potvrzení rezervace je nutno uhradit do 7 dnů od podání přihlášky zálohu ve výši 50% ze základní ceny zájezdu, doplatek do plné ceny musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před termínem zájezdu.

Pohodová dovolená
Řecká dovolená


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto