informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


NORMANDIE - BRETAGNE

poznávací zájezdy
FRANCIE


 


více poznávacích zájezd?:

viz p?ehled >>>

další poznávací zájezdy do Francie

viz kompletní p?ehled >>>

PROGRAM:

1.den – ODJEZD Z ?R 
odjezd z ?R v ?asných ranních hodinách p?es N?mecko do Francie, nocleh
2. den – GIVERNY - JUMIEGES - ÉTRETAT
odjezd malebným údolím Seiny do m?ste?ka Giverny – prohlídka zahrady a domku, ve kterém strávil posledních 43 let svého života impresionista Claude Monet, zastávka u Château Gaillard - z?íceniny hradu krále Richarda Lví Srdce, pr?jezd m?ste?kem Les Andelys,odpoledne projíž?ka p?írodním parkem Parc naturel régional, návšt?va starobylého opatství Jumieges, p?ejezd na Alabastrové pob?eží, návšt?va Étretat – láze?ského m?ste?ka se skalními branami vysokými 70 metr?,ubytování v oblasti Le Havre, nocleh
3. den – HONFLEUR - BAYEUX - SAINTEMERE-ÉGLISE
dopoledne zastávka v p?ímo?ském letovisku Honfleur – um?lci oblíbeném malebném p?ístavu, p?íjezd do Bayeux – kolébka vévod? z Normandie, návšt?va muzea s proslulou 70m dlouhou tapisérií znázor?ující dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem, odpoledne p?íjezd k návšt?v? míst spojených s vylod?ním spojeneckých vojsk v Normandii v r. 1944, první výsadká?i osvobozené m?ste?ko Sainte-Mére-Église s interaktivním muzeem,americký h?bitov v Colleville-sur-Mer zbudovaný nad nejkrvav?jší pláží Omaha Beach, muzeum vylod?ní v Arromanches- les-Bains u britské pláže Gold Beach, ubytování v okolí Caen, nocleh
4. den – CAEN - MONT ST.MICHEL- SAINT MALO
p?íjezd do Caen, oblíbené sídlo normanského vévody a anglického krále Viléma Dobyvatele s poz?statky starého hradu,kostel svatého Petra a mužský klášter s náhrobkem Viléma Dobyvatele, odpoledne návšt?va nejnavšt?vovan?jšího místa západní Francie – m?ste?ko s klášterema Mont Saint-Michel, p?ejezd na breta?ské Smaragdové pob?eží, procházka pirátským m?ste?kem Saint-Malo – rodišt? objevitele Kanady (1534) Jacquesa Cartiera, ubytování v oblasti Rennes, nocleh
5. den – CARNAC - QUIBERON - LE MANS
prohlídka megalitických památek v Carnacu – nejrozsáhlejší komplex megalitických památek v Bretagni (menhiry, dolmeny), p?ejezd na poloostrov Quiberon, možnost koupání na píse?ných plážích Divokého pob?eží, nave?er p?íjezd do m?sta Le Mans – proslavené automobilovými závody se závodním okruhem, ubytování - možnost no?ní procházky po Starém m?st? s množstvím historických památek, nocleh
6. den – CAMEMBERT - ROUEN
zastávka v m?st? Camembert - rodišti krále sýr?, návšt?va Muzea Camembertu s degustací normandských sýr?, p?ejezd do historického Rouenu, prohlídka hlavního m?sta Horní Normandie – kostel Svaté Jany z Arku, místo upálení Panny orleánské, Hodinová v?ž, Justi?ní palác, katedrála Notre-Dame s náhrobky normanských vévod?, kostel Saint-Maclou s unikátní kostnicí, možnost navšt?vy interaktivního muzea v?novaného Johance z Arku, dále Muzeum výtvarných um?ní s bohatou sbírkou impresionist?, pozd? ve?er odjezd do ?R
7. den – P?ÍJEZD DO ?R
v odpoledních hodinách p?íjezd do nástupních míst.

?íslo zájezdu termín 1.a 2.osoba 3. osoba
FR 9-0306 3.6.-9.6.2019
zm?na termínu 10.6.-16.6.
9 890 8 990objednat
FR 9-1208 12.8.-18.8.2019 9 890 8 990objednat

Cena zahrnuje:   dopravu do Francie klimatizovaným autobusem s WC, video, 5x nocleh ve dvou nebo t?íl?žkových pokojích hotel? turistické kategorie, 5 x snídan?, pr?vodce

Cena nezahrnuje : vstupné, p?ípadné místní pobytové taxy

Fakultativní p?íplatky:
      3x ve?e?e                    840 K?

                                           komplexní pojišt?ní     210 K?

                                           jednol?žkový pokoj  3 500 K? / os.

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek Místek, Nový Ji?ín, Hranice, P?erov, Olomouc, ( Krom??íž, Zlín ), Prost?jov, Vyškov, Brno, Jihlava, Praha, Plze?

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín                 400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Krom??íž, Zlín                                    350 K?


Mont Saint Michele
Saint Malo
Bretagne - Fort la latte
Beauportské opatství
Bretagne - Cap Fréhel


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto