informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Skotsko - za tajemstvím jezera Loch Ness

poznávací zájezdy
Velká Británie


 


další zájezdy do Velké Británie

viz kompletní nabídka >>>

prohlédn?te si fotogalerii Skotska

fotogalerie >>>

PROGRAM :
1.den - ODJEZD Z ?R  
odjezd v ?asných ranních hodinách p?es N?mecko do Belgie, ve?er ubytování, nocleh 
2.den – DOVER – CAMBRIDGE – YORK
?asn? ráno trajekt lodí do Anglie do Doveru s bílými útesy, prohlídka historického centra univerzitního m?sta Cambridge, odpoledne p?ejezd k prohlídce hlavního m?sta hrabství Yorkshire York s unikátní katedrálou a historickým centrem, ve?er ubytování, nocleh
3.den – ZÁLIV ROBINA HOODA – WHITBY - SKOTSKO
dopoledne panoramatická cesta podél pob?eží a zálivem Robina Hooda (krásné scenérie anglického pob?eží a p?ístavu s hradem Whitby - zrod legendy o hrab?ti Draculovi - místo pobytu J.Cooka), pozd? odpoledne p?íjezd do Skotska, ubytování v oblasti m?sta Stirling ve Skotsku, ve?e?e, nocleh
4.den – SKOTSKO - GLAMIS CASTLE – DUNNOTAR – ST. ANDREWS – STIRLING
snídan?, celodenní poznávání památek Skotska - návšt?va hradu Glamis Castle, kde se odehrává Shakespear?v Macbeth a kde trávila d?tství matka královny Alžb?ty, pokra?ování po pob?eží Skotska k troskám hradu Dunnotar, odpoledne návšt?va starodávného p?ístavního m?ste?ka a mekky golfu St.Andrews s ruinami starého opatství, ve?er návšt?va královského m?sta Stirling s hradem Stewartovc?, návrat na ubytování, ve?e?e, nocleh
5.den – PITLOCHRY – BLAIR CASTLE – LOCH NESS – INVERNESS – URQUHART – FORT WILLIAM
snídan?, odjezd oblastí nejvyššího poho?í Skotska Grampian, zastávka v Pitlochry - návšt?va nejv?tší palírny whisky ve Skotsku, pokra?ování v cest? kolem hradu vévody z Athollu - Blair Castle k nejtajemn?jšímu jezeru ve Skotsku  Loch Ness, panoramatickou cestou pojedeme z Inverness p?es Drumnadrochit se z?íceninami hradu Urquhart, dále p?es Fort Augustus do Fort William, ve?er cesta oblastí pod nejvyšší horou Skotska - Ben Nevis, návrat na ubytování, ve?e?e,nocleh
6.den - EDINBURGH
snídan?, pokra?ování v poznávání Skotska - dopoledne návšt?va hlavního m?sta Skotska a jednoho z nejkrásn?ji položených m?st - Edinburghu, prohlídka centra s hradem, palácem Holyrood, Královskou mílí, možnost prohlídky královské jachty Brittania, k ve?eru odjezd ze Skotska na ubytování v severní Anglii, nocleh
7.den - LONDÝN - DOVER
dopoledne p?ejezd do Londýna - prohlídka centra m?sta  (Westminster Abbey, Trafalgar Square, Národní galerie, Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben), volno, odpoledne p?ejezd lodí po Temži  k Toweru – volno, možnost prohlídky hradu Tower, Tower Bridge nebo katedrály Sv. Pavla, ve?er odjezd lodí do Greenwich – zastávka u Královské observato?e, pozd? ve?er odjezd do Doveru, trajekt z Anglie do Francie, p?ejezd p?es Belgii a N?mecko do ?R 
8.den - P?ÍJEZD DO ?R
p?íjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních - ve?erních hodinách

?íslo zájezdu termín cena za osobu
GB 9-1108 11.8.-18.8.2019 14 290objednat
komplexní pojišt?ní 240

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, 6x ubytování dle programu (3x hotel po trase, 3x v soukromí ve Skotsku), 3x polopenze ve Skotsku (snídan?, ve?e?e), trajekty, pr?vodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Fakultativní p?íplatky:   komplexní pojišt?ní           240 K?

 

 

Nástupní místa : 
TRASA
 - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín, Hranice, P?erov, Olomouc, ( Krom??íž, Zlín ), Prost?jov, Vyškov, Brno, Velké Mezi?í?í (dálnice D1), Jihlava (dálnice D1), Praha, Plze?

 

 

P?ÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Ji?ín                  400 K?
z nástupních míst  -  Hranice, Krom??íž, Zlín                                     350 K?


jezero Loch Ness a hrad Urquhart
Skotský dudák na horách
Skotsko-sídlo Ballindaloch
Dunnotar castle
Skotsko - St.Andrew abbey


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto