informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Sicílie

pobytově poznávací zájezdy
ITÁLIE


 

Nabízíme i další pobytově poznávací zájezdy:

viz kompletní nabídka >>>

fotogalerie Sicílie

>>>

s možností výletů na Maltu a Liparské ostrovy

Sicílie je svou rozlohou 25 708 km2 největším italským ostrovem, který byl připojen v roce 1861 k sjednocené Itálii. Již od 8. století před n.l. byla Sicílie osídlována řeckými osadníky a stala se významnou oblastí, kde Řekové zakládali své kolonie, z nichž se do dnešní doby zachovala na Sicílii celá řada památek připomínajících období tzv. Magna Grecia – Velkého Řecka.
Pro návštěvníky Sicílie je lákadlem i nejvyšší činná sopka v kontinentální Evropě, Etna. Tento impozantní sopečný kužel vysoký 3.343 m opředený mýty a legendami je dominantou a symbolem Sicílie. Bujná středomořská vegetace, porosty opuncií, agáve, pomerančovníků a palem v kombinaci s množstvím antických památek činí ze Sicílie ideální cíl pro turisty z celého světa.

 

PROGRAM :
1.den – ODJEZD Z ČR

odjezd v dopoledních hodinách přes Rakousko do Itálie
2.den – ŘÍM - KALÁBRIE

ráno příjezd hlavního města Itálie Říma – prohlídka Vatikánu vč. chrámu Sv.Petra, kolem poledne pěší procházka centrem Říma – Andělský hrad, nám. Navona, fontána di Trevi, Pantheon, Španělské schody, Kapitol, Koloseum, Forum Romanum, volno, večer přejezd na ubytování na jih Itálie, nocleh
3.den – SICÍLIE - SYRAKUSY
ráno trajekt z Itálie na Sicílii, prohlídka archeologického areálu v Syrakusách, rodiště matematika Archiméda. Navštívíme areál řeckého divadla se zachovaným hledištěm a nymfeem vč. jeskyně nazývané Dionýsiovo ucho v bývalých lomech uprostřed bujné středomořské vegetace a místo původního řeckého osídlení ostrůvek Ortygia. Přejezd na ubytování do letoviska u moře, volno, koupání, nocleh
4.den – LIPARSKÉ OSTROVY
volný den, možnost fakultativního výletu lodí na Lipari – okruh souostrovím se zastávkami na vulkanických ostrovech s možností koupání,  nocleh
5.den – PALERMO –  MONREALE
výlet do oblasti hlavního města ostrova Sicílie, do Palerma, které dýchá atmosférou té pravé Sicílie. Skalnaté útesy bizarních tvarů obklopují město plné honosných paláců, náměstí,  kostelů a klášterů.  Nádherná katedrála založená v roce 1184 je výsledkem řady přestaveb a uvnitř nalezneme kapli Svaté Rozálie – patronky Palerma. Klášter kapucínů je proslulý především svými katakombami, kde jsou uložena částečně mumifikovaná a balzamovaná těla téměř 8000 zemřelých mnichů a palermských občanů včetně žen a dětí. Odpoledne navštívíme nedaleké Monreale s nejkrásnější katedrálou Sicílie, návrat na nocleh
6.den – POBYT U MOŘE
volno u moře, koupání, nocleh
7.den – OSTROV MALTA
volno u moře, fakult. celodenní výlet rychlolodí – vznášedlem na ostrov Maltu – dopoledne připlutí do hlavního města La Valetty, prohlídka, přejezd do původního hlavního města ostrova Mdiny, volný program v nejrušnějším středisku ostrova Sliema, případně návštěva archeologického komplexu Tarxien nebo Hajar Quim, k večeru přejezd busem do Trojměstí a Velkého přístavu, večer odjezd z Malty na Sicílii, nocleh
8.den – POBYT U MOŘE
volno u moře, koupání, nocleh
9.den – SOPKA ETNA –  KAŇON ŘEKY ALCANTARA
volno, fakult. výlet ke kráteru sopky Etna a do kaňonu řeky Alcantara, nocleh
10.den – AGRIGENTO – TAORMINA
ráno uvolnění apartmánů, odjezd na jih Sicílie do Agrigenta, které je proslulé zejména díky památkám z období řecké kolonizace v tzv. Údolí chrámů. V nádherné krajině uprostřed porostu opuncií, agáve, olivovníků a mandloní se na skalnatém hřebeni s výhledem až k moři tyčí pozůstatky antických chrámů – chrám Svornosti, Herkulův chrám, chrám Dia Olympského a chrám Kastora a Poluxe. Na ploše bývalého Diova chrámu obdivují tisíce návštěvníků obrovskou ležící sochu Titána, který kdysi podepíral masivní konstrukci chrámu.
Odpoledne přejezd do nejkrásnějšího lázeňského města Sicílie - Taormina, které bylo také založeno řeckými osadníky a je vystavěno na skalnatých svazích členitého pobřeží s úchvatným výhledem na  moře i protilehlé pobřeží jižní Itálie. V Taormině nás čekají uličky plné obchůdků s typickými sicilskými suvernýry a kavárničky soustředěné kolem malebného náměstí s katedrálou S.Nicola ze 14.století, honosné paláce a městské brány, ale především staré řecké divadlo v překrásné poloze s výhledy na strmé útesy nad mořem a na velkolepý kužel Etny. Ve večerních hodinách trajekt ze Sicílie, ubytování v jižní Itálii, nocleh
11.den – ODJEZD DO ČR
dopoledne volno, koupání, odpoledne odjezd z jihu Itálie přes Rakousko do ČR 
12.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do ČR v odpoledních hodinách


Č.zájezdu termín cena za osobu
byt obsaz.3-4 os.
cena za osobu
byt obsaz.2 os.
99-0609 6.9.-17.9.2018 12 950 13 950 ZRUŠENOobjednat
komplexní pojištění 360

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, 7x ubytování v apartmánech na Sicílii s možností vaření, 2 x tranzitní ubytování v jižní Itálii, trajekty, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: povlečení a závěrečný úklid  (cca 25 € za osobu), fakultativní výlety, vstupné, místní pobytovou taxu

Fakultativní příplatky:  
 komplexní pojištění      360 Kč

 

Nástupní místa :
TRASA
- Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov ( Zlín, Kroměříž ), Vyškov, Brno, Mikulov

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                 400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Zlín, Kroměříž                                    350 Kč


Orientační ceny fakultativních výletů:
Malta – celodenní výlet (vč. okruhu ostrovem)                 130 EUR
Liparské ostrovy – celodenní výlet                                     35  EUR   
Ke kráteru Etny, kaňon Alcantara                                       30  EUR

Odznak_Ubytovani na jednom miste
Sicílie - řecký chrám v Selinunte
Taormina
Taormina - řecké divadlo
Sicílie - panorama
Sicílie - Agrigento
Lipary - sopka
Řím - koloseum


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto