informace a rezervace 581 217 568
Již 27 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2017

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Labské pískovce
a českosaské Švýcarsko

poznávací zájezdy
ČR a okolní země


 


více poznávacích zájezdů:

viz přehled >>>

více zájezdů v České republice:

viz přehled >>>

Zájezdy ČR a okolní země

viz kompletní nabídka >>>

PROGRAM :
1.den -  ZÁMEK DUCHCOV – TISKÉ STĚNY – DĚČÍN
odjezd časně ráno přes Brno a Prahu do severních Čech, dopoledne návštěva velkolepého barokního zámku Duchcov, který se proslavil pobytem slavného Casanovy, přejezd do oblasti Děčínského Sněžníku, zastávka v Tisé – nenáročná procházka unikátním skalním městem Tiských stěn, k večeru příjezd do Děčína – pěší procházka historickým centrem se zámkem, ubytování, nocleh
2.den – LÁZNĚ RATHEN – BASTEI - PIRNA
snídaně, pojedeme podél Labe Děčínským kaňonem do Hřenska, dále přes lázně Bad Schandau do Oberrathenu, přívozem přes Labe do romantických saských lázní Rathen pod masivem Bastei, volno -  možnost výstupu na jednu z nejstarších vyhlídek Saského Švýcarska - skalní most Bastei – konkurence Pravčické brány na německé straně a zřícenině hradu Neurathen nebo nenáročná  turistika ke Kosímu jezeru s možností plavby na lodičkách, pozdě odpoledne návštěva historického střediska oblasti – města Pirna s velkolepou renesanční radnicí, kostely Panny Marie a sv. Jindřicha, pískovcovými kašnami a honosnými měšťanskými domy, návrat na ubytování, nocleh
3.den – DIVOKÁ SOUTĚSKA – JETŘICHOVICE – JANSKÁ – RABŠTEJN – KYTLICE
snídaně, ráno odjezd autobusem do Mezné, sestup do soutěsek – pěší turistika Divokou soutěskou (část na lodičkách, část pěšky), kolem poledne návrat k autobusu na Mezní Louku, přejezd do Jetřichovic – volno, možnost oběda, příp. procházky, odpoledne pokračování do vesničky Janská s ojedinělou podzemní leteckou továrnou ze 2.sv. války Rabštejn – možnost návštěvy, k večeru pokračování přes oblíbené středisko rekreace umělců Kytlice do Prahy, Brna a nástupních míst, příjezd v pozdních večerních hodinách

Číslo zájezdu termín cena za os.
CZ 2-2508 25.8.-27.8.2017 3 200objednat
2 x večeře 300

Cena zahrnuje:    dopravu klimatizovaným autokarem, 2x ubytování, 2x snídaně, celodenní výlet do Saska včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce
Cena nezahrnuje :  vstupné

 

Fakultativní příplatek :    2 x večeře        300 Kč

 

 

Nástupní místa :
TRASA
-  Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY z nástupních míst :
Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek                    300 Kč
Nový Jičín, Hranice                                          200 Kč
PŘI OBJEDNÁVCE zájezdu do 31.1.2017   svoz ZDARMA


Děčín - pastýřská stěna
Bastei
Tichá soutěska
Tiské stěny 2


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto