informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Údolí Wachau - Melk

poznávací zájezdy
RAKOUSKO


 


více jednodenních zájezd?:

viz p?ehled >>>

PROGRAM:

 

05,00 hod - odjezd z Olomouce - t?. Kosmonaut?, zastávka MHD u OC Albert / hotel Clarion

05,30 hod - odjezd z P?erova - ?echova ul., od kina HV?ZDA / napr. OC GALERIE

05,50 hod - odjezd z Krom??íže, Wolkerova ul., nádraží ?D / ?SAD

06,20 hod - odjezd z Vyškova - benz.pumpa MOL, 1.sjezd z dálnice od Prost?jova sm?r Brno

 

-  p?íjezd do údolí Wachau, zastávka k procházce v malebném m?ste?ku Dürnstein se zámkem a
   kostelem s typickými modrými v?žemi nad Dunajem
-  p?ejezd údolím Wachau se scenérií  malebných vesni?ek Villendorf, Weisenkirchen, Spitz,
   s výhledy na poz?statky klášter? a z?ícenin hrad?  podél Dunaje do m?ste?ka Melk
-  návšt?va malebného starobylého m?ste?ka Melk – možnost návšt?vy nejv?tšího barokního
   kláštera v Rakousku, volno k procházkám v m?st? pod klášterem s romantickým nám?stím
-  odjezd zp?t do m?sta Krems, kdy je možnost si zvolit zp?sob dopravy
a/ lodí po Dunaji z Melku do Kremsu - cena cca 25 €
b/ autobusem se zastávkou v m?ste?ku Weisenkirchen, navštívíme kostel s p?ekrásnou vyhlídkou
    na údolí a Dunaj
-  p?íjezd do m?sta Krems - p?ší prohlídka centra m?sta, prohlédneme si Steiner Tor, hlavní p?ší ulice,
   možnost nákup?, ?i posezení v n?které z místních restaurací nebo vináren nabízejících víno
   Veltlín z místní produkce...
 
18,30 hod - p?edpokládaný odjezd z Kremse do ?R
23,00 hod - p?edpokládaný návrat do nástupních míst / dle trasy

?íslo zájezdu termín cena za osobu
AT 1-0507 5.7.2019 890objednat
komplexní pojišt?ní 30

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné, lodní lístek na plavbu po Dunaji z Melku do Krems

P?íplatky:    komplexní pojišt?ní   30 K?
                    

Nástupní místa :
TRASA
- Olomouc, P?erov, Krom??íž, Vyškov, Brno, Mikulov


údolí Wachau - Dürnstein
Melk - klášterní komplex
Alpská romantika
údolí Wachau - Weissenkirchen


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto