informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Helsinky a Tallinn

poznávací zájezdy
SKANDINÁVIE


 


více poznávacích zájezd?:

viz p?ehled >>>

více zájezd? do Skandinávie

viz p?ehled >>>

prodloužené víkendy

viz p?ehled >>>

PROGRAM
1. den – ODLET DO HELSINEK
odlet z Prahy nebo Vídn? (bude up?esn?no) do metropole Finska, p?ílet do Helsinek na letišt? Vantaa, p?esun autobusem do centra m?sta, ubytování v  hotelu, volno, nocleh
2. den - HELSINKY
snídan?, prohlídka historické ?ásti Helsinek, považovaných za baštu klasicistní architektury - p?ší okruh s pr?vodcem kolem Uspenské pravoslavné katedrály s t?inácti pozlacenými kupolemi, m?stské radnice Kaupungintalo na Senátorském nám?stí, helsinské evangelické katedrály Suurkirkko – hlavní dominanty m?sta, p?ed kterou stojí socha ruského cara Alexandra II., prezidentského paláce, muzea um?ní Atheneum, monumentálního secesního nádraží nebo národního divadla, nejstarší instituce v zemi, uvád?jící p?edstavení ve finštin?, volno, návrat do hotelu, nocleh
3. den - TALLINN
snídan?, celodenní výlet trajektem p?es Finský záliv do 87 kilometr? vzdáleného Tallinnu - hlavního m?sta etnicky i jazykov? p?íbuzného Estonska a  jednoho z nejlépe zachovaných historických, p?vodn? hansovních m?st severní Evropy /unikátní st?edov?ká brána Viru, Velký cechovní d?m, radnice Raekoda s  jedním z  nejstarších zvon? na Baltu, pravoslavná katedrála Alexandra N?vského, symbol n?kdejší rusifikace zem?, hrad Toompea, dobytý dánskými k?ižáky pod vedením krále Valdemara II., dnes sídlo estonského parlamentu, m?stská ?ást Kadriorg se stejnojmenným barokním palácem zbudovaným carem Petrem Velikým pro jeho manželku Kate?inu, volno v centru m?sta - možnost posezení v jedné z ?etných hosp?dek ve starém m?st?/, ve?er cesta lodí zp?t do Helsinek, návrat do hotelu v pozdních ve?erních hodinách, nocleh
4. den - HELSINKY
snídan?, pokra?ování prohlídky finské metropole - Olympijský stadion s vyhlídkovou v?ží, na n?mž v  roce 1952 zá?ili manželé Zátopkovi, Sibeli?v památník ve ?tvrti Töölö zbudovaný na po?est národního skladatele Jeana Sibelia, národní opera, Temppeliaukion kirkko – unikátní moderní kostel vytesaný ve skále; poté plavba lodí k pevnosti Suomenlinna (UNESCO), zvané Gibraltar severu, vybudované v 18. století Švédy na osmi propojených m?stských ostrovech na obranu proti Rusku, volno, návrat do hotelu, nocleh
5. den – ODLET Z HELSINEK
snídan?, individuální volno, následn? p?esun na letišt? a odlet zp?t do Prahy nebo Vídn?

?íslo zájezdu termín cena za osobu
HEL 99-1109 11.9.-15.9.2019 16 990objednat

Cena zahrnuje:  letenku do Helsinek a zp?t s p?íru?ním zavazadlem do 10 kg, cestu z letišt? do hotelu a zp?t, 4x ubytování v hotelu ve dvoul?žkových pokojích s p?íslušenstvím, 4x snídani, jízdenku na trajekt do Tallinnu a zp?t, služby pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupy, p?íp. pobytové taxy, jízdné hromadnou dopravou v Helsinkách, p?íp.Tallinu

 

Fakultativní p?íplatky :     komplexní pojišt?ní                                            180 K?

                                           p?íplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg    1 300 K?

                                           transfer Brno–letišt?–Brno                              1 000 K?
Helsinská katedrála
Helsinki - Suomenlinna pevnost
Tallinn - katedrála A.N?vského
Tallinn - Viru gate
Helsinky


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto