informace a rezervace 581 217 568
Již 30 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2021

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyPETROHRAD - kouzlo Benátek severu

letecké poznávací zájezdy
RUSKO


 


letecké prodloužené víkendy

viz přehled >>>

PROGRAM:
1. den - ODLET DO PETROHRADU 
odlet z Prahy nebo Vídně (bude upřesněno) do Petrohradu. Po příletu transfer do hotelu, možnost společné večerní procházky, nocleh.
2. den - PETROHRAD
po snídani pěší a autokarový okruh s místním průvodcem a prohlídkou nejzajímavějších památek města: nábřeží Něvy s řadou mostů, Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, kde jsou pochováni ruští carové se svými rodinami, budova Admirality, která svou věží dominuje městu, procházka po Něvském prospektu, nejživější tepně města – tato dlouhá ulice si zachovala svůj osobitý charakter, známý z ruských románů, Kazaňský chrám, chrám sv. Izáka, budova divadla a chrám Srdce Ježíšova… Odpoledne možnost další procházky po městě, návrah na hotel, nocleh.
3. den - PUŠKINO / CARSKOJE SELO - PETROHRAD
po snídani výlet do Puškinu (dříve Carskoje Selo), kde se nachází nádherný barokní palác Alžběty a Kateřiny Veliké, ve kterém můžeme obdivovat kopii slavné Jantarové komnaty, která záhadně zmizela za 2. světové války. Součástí palácového komplexu je také rozlehlý park s dalšími stavbami. Návrat do Petrohradu, odpoledne individuální volno či možnost návštěvy například Ruského muzea nebo projížďky lodí po petrohradských kanálech. Podvečerní procházka, nocleh v hotelu.
4. den - PETROHRAD - PETRODVORCE
Po snídani možnost návštěvy Ermitáže, jedné z nejbohatších galerií světa, která ukrývá poklady ruského i světového umění. Oběd, odpoledne výlet do Petrodvorce – palácového komplexu Petra Velikého, jehož zahrady „končí až v moři“. Prohlídka paláce i zahrad. Návrat do hotelu.
5. den - PETROHRAD - ODLET DO ČR
po snídani uvolnění pokojů, dopoledne individuální volno v Petrohradě, v odpoledních hodinách transfer z hotelu na letiště a odlet do Prahy nebo Vídně. Po příletu možnost transferu do Brna (není v ceně).

Číslo zájezdu termín cena za osobu
RUS 99-0606 6.6. - 10.6.2020 17 890objednat
RUS 99-1707 17.7.-21.7.2020 17 890objednat
RUS 99-2507 25.7.-29.7.2020 17 890objednat
RUS 99-1809 18.9.-22.9.2020 17 890objednat

Cena zahrnuje: letenku do Petrohradu a zpět, kabinové zavazadlo do 8 kg na osobu, 4x ubytování se snídaní v hotelu *** v Petrohradě, služby českého a místního průvodce, dopravu autobusem dle programu

Cena nezahrnuje : vstupné, elektronické vstupní vízum 490 Kč a cestovní pojištění (nutné k vyřízení víza, lze sjednat v CK)

 

Fakultativní příplatky a vstupné:    Ermitáž s průvodcem                  590 Kč 

                                                           Carskoje Selo                              610 Kč
                                                           Petropavlovská pevnost              210 Kč
                                                           Petrodvorce - palác a zahrady    790 Kč
                                                           transfer z Brna na letiště a zpět / jeden směr      500 Kč 

                                                           příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg      1 300 Kč

                                                           komplexní pojištění                                              180 Kč

Upozorňujeme, že kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 14 dní před odjezdem a je potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové foto. Foto stačí zaslat i elektronicky. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu.

 


Petrohrad - Petrodvorce zahrady
Petrohrad - Zimní palác s Ermitáží
Petrohrad - nábřeží Něvy
Petrohrad - Smolný palác
Petrohrad - Isakijevské náměstí
Petrohrad - Gribojedův kanál a Spasitelův chrám
Petrohrad - Petrodvorce nádvoří


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto