informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


BARCELONA

letecké víkendy v metropolích
ŠPAN?LSKO


 

Vydejte se s námi do pulzující metropole Katalánska, pokladnice um?ní a architektury všech r?zných styl?, d?jišt? slavných olympijských her v roce 1992...
Nechte se unášet rytmem p?ístavního m?sta za zvuk? špan?lských kytar, vychutnejte si kávu v kavárni?kách starého m?sta nebo se vydejte na nákupy po elegantních m?stských bulvárech. více poznávacích zájezd? do Špan?lska:

viz p?ehled >>>

více leteckých zájezd?:

viz kompletní p?ehled >>>

 

PROGRAM :
1.den – ODLET Z ?R

odlet z Prahy, Vídn? nebo Bratislavy (bude up?esn?no) do Špan?lska, do Barcelony nebo Girony. Transfer autokarem do hotelu, ubytování. Pro zájemce spole?ná ve?erní procházka, nocleh.

2.den – BARCELONA
Po snídani za?neme s poznáváním katalánské metropole na Plaza de Colón s pomníkem Kryštofa Kolumba. Odtud vedou ulice Ramblas nap?í? starým m?stem, zvaným Barri Gotic s nejstaršími památkami – katedrála, radnice s gotickou fasádou, m?stské muzeum a palác Real Mayor, kde Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský p?ijali mo?eplavce Kryštofa Kolumba po jeho prvním návratu z Ameriky. Odpoledne navštívíme ?ást m?sta Montjuic, která strm? stoupá od p?ístavu. V citadele je dnes vojenské muzeum, za návšt?vu rozhodn? také stojí Muzeum katalánského um?ní v Národním paláci. Návrat na ubytování, nocleh.

3.den – BARCELONA - MOTSERRAT
Po snídani možnost výletu do nedalekého kláštera Montserrat, jednoho z nejvýznamn?jších poutních míst v zemi. Podle legendy byl založen kolem roku 880, kdy zde byl pastý?i znovu objeven obraz Panny Marie, p?inesený do Barcelony svatým Petrem a ukrytý v 8. století b?hem maurské invaze. Odpoledne návrat do Barcelony – prohlídka parku Güel od Antonia Gaudího. Ve?er individuální volno.

4.den – BARCELONA - SITGES
Po snídani fakultativní výlet p?ím?stským vlakem (45 min, cca 8 € tam i zp?t) do oblíbeného letoviska Sitges s krásnými píse?nými plážemi, živými restauracemi a p?kným historickým centrem. Koupání, volno. Návrat do Barcelony.

5.den – BARCELONA - ODLET DO ?R
Po snídani prohlídka nejorigináln?jší stavby m?sta – chrámu Sagrada Familia, nedokon?eného díla Antonia Gaudího. Pro fotbalové nadšence možnost prohlídky Nou Campu – stadionu slavného klubu FC Barcelona a muzea klubu. V odpoledních hodinách transfer na letišt? a odlet zp?t. Po p?íletu možnost transferu do Brna, návrat ve ve?erních hodinách.


?íslo zájezdu termín cena za osobu
99-0706 7.6.-11.6.2019 12 990objednat
99-1309 13.9.-17.9.2019 12 990objednat
komplexní pojišt?ní 300

Cena zahrnuje:  zpáte?ní letenku do Barcelony, kabinové zavazadlo do 10 kg, transfer autokarem do hotelu a zp?t, 4x ubytování v hotelu se snídaní, služby pr?vodce

Cena nezahrnuje: vstupné, cestovní pojišt?ní, p?ípadné pobytové taxy


Fakultativní p?íplatek : komplexní pojišt?ní                                        180 K?

                                       p?ldenní výlet autokarem na Montserrat        750 K?
                                       p?íplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg 1 300 K?
                                       transfer z Brna na letišt? a zp?t / 1 sm?r        500 K?
                                       p?ím?stský vlak do Sitges a zp?t / na míst?   cca 8 € 


Odznak_Ubytovani na jednom miste
Barcelona - park Güell
Sagrada Familia
Montserrat klášter
Barcelona-Gaudího stavba


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto