informace a rezervace 581 217 568
Již 29 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2020

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Velký okruh Rumunskem

poznávací zájezdy
Rumunsko


 


více poznávacích zájezdů:

viz přehled >>>

PROGRAM :

1.den - ODJEZD Z ČR - ARAD
odjezd v časných ranních hodinách přes Maďarsko, odpoledne příjezd do rumunského Aradu. Prohlídka centra města se starou pevností, pravoslavnou katedrálou Nejsvětější Trojice a katolickou katedrálou sv. Antonína, novou radnicí, Kulturním palácem... přejezd na ubytování, nocleh.  
2.den - SIBIU - BIERTAN - ŠEGEŠVÁR
po snídani cesta do Sedmihradska neboli Transylvánie. Prohlídka města Sibiu, které ve středověku založili saští přistěhovalci jako Hermannstadt – stará radnice, Brukenthalův palác, Frankensteinův dům, evangelický kostel, v němž byl pohřben valašský kníže Mihnea I., syn Vlada III. Draculy, pravoslavná katedrála. Zastávka ve vesnici Biertan u  unikátního opevněného kostela (UNESCO). Odpoledne pokračování do Šegešváru (UNESCO), údajného rodného města Vlada III. – Draculův rodný dům, hodinová věž, středověké opevnění, ubytování v oblasti Brašova. 
3.den - BRAŠOV - hrad BRAN - RAŠNOV
dopoledne prohlídka Brašova, zvaného rumunský Salcburk – Bílá věž, synagoga, Černý kostel, nejužší ulička v Rumunsku. Odpoledne návštěva hradu Bran, který inspiroval Brama Stokera při psaní románu Dracula. Poté výstup ke zřícenině mohutného středověké pevnosti Rašnov, ubytování, nocleh
4.den - BUŠTENI - SINAIA - ZÁMEK PELEŠ - PELIŠOR
po snídani cesta do města Bušteni. Odtud fakultativně výjezd lanovkou nebo terénními vozy do pohoří Bucegi k horské chatě Cabana Babel (2 200 m n. m.) s nádhernými výhledy. Odpoledne pokračování do nedalekého horského letoviska Sinaia, které bývalo letním sídlem rumunské královské rodiny. Návštěva luxusního královského zámku Peleš a sousedního zámečku Pelišor a slavného Sinaiského kláštera. Nocleh. 
5.den - BUKUREŠŤ
Přejezd do Bukurešti – celodenní pobyt v hlavním městě s návštěvou jeho největších atrakcí: Palác Parlamentu, Vítězný oblouk, Královský palác, Patriarchální katedrála, Rumunské Atheneum apod., ve večerních hodinách odjezd do ČR. 
6.den -PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v dopoledních hodinách

Číslo zájezdu termín cena za os.
RO 9-1108 11.8.-16.8.2020 7 490objednat
komplexní pojištění 210

Cena zahrnuje:   dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč, 4 x ubytování v hotelu***, 4 x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné

Fakultativní příplatky:
      3 x večeře                         890 Kč     

                                           komplexní pojištění           180 Kč

 

 

Nástupní místa :
TRASA 
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov ( Zlín, Kroměříž ), Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                  400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Zlín, Kroměříž                                     350 Kč


Rumunsko - zámek Peleš
Rumunský venkov
Rumunsko - Draculův hrad Bran
Rumunsko - Brašov
Rumunsko - Poiana Brašov


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto