informace a rezervace 581 217 568
Již 29 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2020

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Velký okruh Portugalskem

poznávací zájezdy
PORTUGALSKO


 


více poznávacích zájezdů:

viz přehled >>>

zájezdy do Portugalska a Španělska

viz přehled >>

Program:
1.den - ODLET DO LISABONU
odlet z Prahy, příp.Vídně / bude upřesněno / do Lisabonu, transfer do hotelu, ubytování, nocleh
2.den – SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL
snídaně, odjezd na sever od Lisabonu do Sintry – po staletí letní rezidence portugalských králů a bohatých lisabonských rodin, možnost návštěvy paláce, poté pokračujeme  na nejzápadnější výběžek evropského kontinentu – mys Cabo da Roca, útes vypínající se 140 m n. m. Cestou po pobřeží se zastávkou v přímořském městečku Cascais a Estorilu zpět do Lisabonu – čtvrť Belém s klášterem sv. Jeronýma a pomníkem objevitele nových zemí, Vasca da Gamy, nocleh.
3.den – LISABON
snídaně, celodenní pobyt v Lisabonu, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností a dominant města – nábřeží s domy obloženými kachličkami zvanými azulejos, přístav, hrad Sao Jorge, stará část města, starobylá čtvrť Alfama s římským divadlem, plavba lodí k soše Krista. Nocleh.
4.den – ÉVORA - REGUENGOS DE MONSARAZ - ALMENDRES
snídaně, celodenní výlet do oblasti Alentejo na východě země u španělských hranic. Město Évora (památka UNESCO) s katedrálou Sé, římským chrámem v korintském slohu a s uličkami lemovanými gotickými a renesančními paláci. Dále do Reguengos de Monsaraz, rázovitého městečka na kopci. Na zpáteční cestě návštěva prehistorické lokality Almendres, která je známá svými 95 neolitickými menhiry starými více než 7 000 let, návrat na nocleh
5.den – ÓBIDOS - ALCOBACA - BATALHA - NAZARÉ
snídaně - odjezd do městečka Óbidos, které je celé obehnané mohutnými hradbami a zachovalo si svůj středověký charakter, odpoledne Alcobaça, prohlídka krásného cisterciáckého opatství, založeného ve 12. století prvním portugalským králem. přejezd k prohlídce nádherného dominikánského kláštera Batalha proslaveným svým manuelským slohem 15. století. Navečer zastávka v půvabném rybářském městečku Nazaré s krásnou pláží, přejezd na ubytování, nocleh.
6.den – FÁTIMA - TOMAR - COIMBRA
snídaně, návštěva světoznámého poutního místa Fátima, poté návštěva Tomaru, kterému dominuje původně templářská pevnost, později klášter rytířů Krista, odpoledne příjezd do původního hlavního města Coimbra ležícího na svahu nad řekou Mondego. Prohlídka centra s katedrálou a univerzitou  unikátní královskou knihovnou, ubytování, nocleh
7.den – PORTO - GUMARAES - CASTELLO - BOM JESUS DO MONTE
snídaně, odjezd do Porta, prohlídka druhého největšího města Portugalska a centra severu země, odpoledne výlet do města Guimaraes, kolébky Portugalska s klášterem s obrannou věží a hradem Castelo. Poté prohlídka snad nejfotografovanější portugalské památky, poutního místa Bom Jesus do Monte s nádherným schodištěm vedoucím po svahu kopce k chrámu, návrat do Porta, nocleh .

8.den – PORTO A DOURO - SABROSA

snídaně, odjezd do nejznámější a nejpůvabnější portugalské vinařské oblasti Porto a Douro, kde na strmých svazích kaňonu řeky Douro dozrávají hrozny, ze kterých se vyrábí a následně do celého světa vyváží slavné portské víno. Prohlídka barokního kláštera Mateus u města Vila Real, v městečku Sabrosa uvidíme rodný dům mořeplavce Fernaa de Magalhaes, který jako první v roce 1522 obeplul zeměkouli. Navštívíme vinařskou firmu u obce Pinhao, a městečko Peso da Régua - centrum oblasti a sídlo několika desítek vinařských firem. Večer návrat do Porta, nocleh.
9.den – ODLET DO ČR
v ranních hodinách transfer na letiště a odlet z Portugalska

Číslo zájezdu termín cena za osobu
POR 99-2009 20.9.-28.9.2020 25 990objednat
komplexní pojištěni 270

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Lisabonu a zpět vč. letištní taxy a palivový příplatek, 8 x nocleh v hotelu *** se snídaní, dopravu  místním autobusem nebo minibusem v Portugalsku dle programu, průvodce 

Cena nezahrnuje: vstupné, příp.místní pobytové taxy

 

Fakultativní příplatky:      komplexní pojištění                  270 Kč

                                           transfer na letiště a zpět        1 000 Kč
                                           


 


Sintra
Portugalsko - azulejos
Portugalsko - Cabo da Rocca
Portugalsko - tramvaj ve čtvrti Alfama
Portugalsko - Tomar
Portugalsko - Obidos


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto