informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u mo?e

 Pobytov? poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


Laxenburg a Neziderské jezero

poznávací zájezdy
RAKOUSKO


 


více jednodenních zájezd?

viz p?ehled >>>

PROGRAM

05,00 hod - odjezd z Olomouce - t?. Kosmonaut?, zastávka MHD u OC Albert / hotel Clarion

05,30 hod - odjezd z P?erova - ?echova ul., od kina HV?ZDA / napr. OC GALERIE

06,00 hod - odjezd z Krom??íže, Wolkerova ul., nádraží ?D / ?SAD

06,30 hod - odjezd z Vyškova - benz.pumpa MOL, 1.sjezd z dálnice od Prost?jova sm?r Brno

 

- dopoledne návšt?va Laxenburgu s areálem zámecké letní rezidence císa?ského dvora (zastávka 
  na historickém nádraží, kostel, zámek, zahrady)
- p?ejezd do hlavníha m?sta Burgenlandska Eisenstadt – p?ší procházka centrem rodného
  m?sta skladatele Haydna se slavným zámkem šlechtického rodu Esterházy?...
- p?ejezd do oblasti Neziderského jezera – návšt?va starobylého m?ste?ka Rust, procházka, 
  volno, možnost plavby po jeze?e porostlém rákosím s mnoha druhy ptactva (biosferická 
  rezervace na seznamu UNESCO)
19,00 hod -  odjezd z Rakouska p?es Mikulov do ?R
23,00 hod - p?edpokládaný p?íjezd do nástupních míst Olomouc, P?erov...
 

?íslo zájezdu termín cena za osobu
AT 1-0308 3.8.2019 770objednat
komplexní pojišt?ní 30

Cena zahrnuje :  dopravu  klimatizovaným autobusem do Rakouska a zp?t dle programu, pr?vodce
Cena nezahrnuje : vstupné 

 

Fakultativní p?íplatky :  komplexní pojišt?ní      30 K?

Nástupní místa :
TRASA - Olomouc, P?erov, Krom??íž, Vyškov, Brno, Mikulov


Eisenstadt - zámek Esterházy
Eisenstadt - Haydn?v sál v zámku Esterházy
Rakousko - Neziderské jezero
Rakousko - Laxenburg


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto