informace a rezervace 581 217 568
Již 28 let s námi
 

Logo CK Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2019

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdy

 Exotika


ATHÉNY - prodloužený víkend

poznávací zájezdy
Řecko


 


více poznávacích zájezdů:

viz přehled >>>

další poznávací zájezdy do Řecka

viz přehled >>>

prodloužené víkendy

viz přehled >>>

Program :
1.den – ODJEZD Z ČR

oodlet do Athén z Prahy /příp.Bratislavy nebo Vídně - bude upřesněno/, transfer do hotelu, ubytování, volno, nocleh
2. den - ATHÉNY
snídaně, prohlídka nejslavnější dominanty města – Akropolis, na úpatí Akropole zastávka u Dionýsova divadla z  5. století př. n.  l., příchod bránou Propylají, cesta vede dál kolem chrámů, z nichž největší je Parthenon, dokončený roku 438 př. n. l., dále chrám Erechtheion, zdobený sloupovím karyatid – šesti dívčích postav. Možnost návštěvy překrásného moderního Muzea Akropole. Cesta z pahorku vede do nejstarší čtvrti Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a Věží větrů, návrat na hotel, nocleh
3. den - ATHÉNY
snídaně, pokračování prohlídky centra města - náměstí Syntagma a Omonia, dominantou Syntagmy je budova parlamentu, před kterým probíhá střídání stráží v typických stejnokrojích. Za budovou se rozkládají Národní zahrady, park založený královnou Amálií, poblíž zbytky největší řecké svatyně, chrámu Dia Olympského. Dále čtvrť Monastiraki s řadou stánků a obchůdků nabízejících med, olivy, pálenku ouzo a suvenýry. Na západ se nachází archeologické naleziště Kerameikos, pozdě odpoledne návštěva proslulého Archeologického muzea, volno, nocleh
4. den – ATHÉNY - PIREUS
snídaně, individuální volno v Aténách nebo celodenní výlet do největšího řeckého přístavu Pireus – z centra nás tam moderní metro doveze za necelých 20 minut /na nábřežích lze obdivovat snad všechny typy lodí, pro suchozemce jsou fascinující zejména velké trajekty, spojující pevninu s ostrovy v Egejském moři. Mimo přístav lze navštívit Helénské námořní muzeum, Archeologické muzeum nebo katedrálu Agia Triada. Určitě také nepohrdněte nabídkou některé ze zdejších taveren či kaváren k příjemnému posezení u  skleničky ledového frappé v jedinečné přístavní atmosféře – případě možnost je vydat se na nedaleké Saronské ostrovy – nejbližší Egina je vzdálena asi hodinu plavby trajektem/, nocleh
5. den – ATHÉNY – ODLET DO ČR
snídaně, volno, transfer na letiště, odlet z Atén, přílet do Prahy /příp.Bratislavy nebo Vídně/


Číslo zájezdu termín cena za osobu
GR 99-1809 18.9.-22.9.2019 12 990objednat
5 x večeře 1500
4lůžk.kajuta / za os. 900
komplexní pojištění 300

 

Cena zahrnuje: letenku do Atén a zpět, kabinové zavazadlo do 10 kg, transfer do hotelu a zpět, 4x ubytování v hotelu *** v dosahu metra, 4x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje :  vstupné, příp.pobytové taxy, jízdné v Athénách MHD


Fakultativní příplatky:
  komplexní pojištění vč.storna           180 Kč
                                       příplatek na jednolůžkový pokoj    2 170 Kč
                                       transfer z Brna na letiště a zpět    1 000 Kč
                                       odbavené zavazadlo do 20 kg      1 300 Kč
Odznak_Ubytovani na jednom miste
Řecko - Parthenon
Ahtény - Odeion H.Attica
Řecko - před Parlamentem
Řecko - pouliční prodavač
Řecké speciality


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto