informace a rezervace 602 785 546
Již 31 let s námi
 

Logo CA Rialto

Rialto od roku 1992 až do roku 2022

 Fotogalerie

 Pobyty v Krkonoších

 Pobyty u moře

 Pobytově poznávací zájezdy

 Poznávací zájezdyŘecká mozaika

poznávací zájezdy
Řecko


 


podívejte se na fotogalerii Řecka

fotogalerie >>>

Program :
1.den – ODJEZD Z ČR do ŘECKA
odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Makedonii do Řecka
2.den – PŘÍJEZD DO ŘECKA
příjezd do Řecka, dopoledne cesta podél Olympského pohoří na pobřeží Egejského moře, ubytování v přímořském letovisku u Egejského moře, nocleh
3.den – DELFY –  KORINTH –  TOLO
v ranních hodinách odjezd za nejvýznamnějšími památkami Řecka - přes pohoří Parnasos do Delf (prohlídka archeologického areálu se slavnou věštírnou starověkého Řecka, Apollonovým chrámem, posvátným okrskem bohyně Athény), odjezd přes lanový most otevřený v roce 2004 přes Korintský záliv na Peloponés, zastávka u antického Korintu s Apollonovým chrámem, přejezd do Tolo u Nauplia na ubytování, nocleh
4.den – EPIDAURUS –  MYKÉNY – NAUPLIO
celodenní výlet do nejslavnějších antických památek Řecka na Peloponésu – Epidaurus, Mykény, Nauplio, odpoledne návrat do Tola, volno u moře, nocleh
5.den – KORINTSKÝ PRŮPLAV –  ATHÉNY –  THERMOPYLY
ráno odjezd přes Korintský průplav (zastávka) do Athén, prohlídka Akropolis a památek hlavního města Řecka – Olympijský stadion, čtvrť Plaka, Parlament, řecká agora, odpoledne odjezd z Athén, cestou zastávka u památníku bitvy u Thermopyl, návrat  na ubytování v letovisku u Egejského moře, nocleh
6.den – POBYT U MOŘE
volno u moře, koupání, nocleh
7.den – KLÁŠTERY METEORA – SOUTĚSKA TEMBI
ráno výlet na unikátní komplex klášterů Meteora, vystavěný na vrcholcích skal, který je nejnavštěvovanější církevní památkou Řecka. Návštěva klášterů Megalo Meteoron a Agios Stefanos, dílny s ruční výrobou ikon, cestou zastávka  v posvátné soutěsce Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, návrat odpoledne, volno u moře, koupání, nocleh
8.den – OLYMP –  DION
výlet do nejvyššího pohoří Řecka - bájného Olympu a do archeologického areálu Dion s vykopávkami římských lázní a mozaikami. Návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh
9.den – ODJEZD Z ŘECKA
volno u moře, ukončení pobytu, odjezd z Řecka autobusem do ČR
10.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v pozdních odpoledních hodinách do nástupních míst
Pozn. Pořadí výletů může být změněnoNei Pori - slunečníky
Řecko - Parthenon
Athény - střídání stráží
Delfi - pokladnice Athéňanů
Epidauros detail divadla


Sitemap.html   Poznávací zájezdy   Dovolená 2015   Pobytově poznávací zájezdy   Last minute zájezdy       facebook facebook.com/RialtoCK    Copyright © 1992  CK Rialto